Woda cud natury geografia prezentacja

Pobierz

Rola oceanów w kształtowaniu klimatu.. To właśnie tutaj znajdują się dwa największe w Polsce jeziora: Śniardwy i Mamry.. z zakresu przedmiotów: biologia, chemia, geografia, informatyka; dla uczniów gimnazjum; do wykonania w grupach 4-6 - osobowych (3 grupy) na zajęciach pozalekcyjnych i w domu; czas wykonania: 2-3 miesiące (ok. 30 godzin) Autor: Ewa Kustra e-mail: .. Jest też jednym z podstawowych składników wszystkich organizmów.. 0 z chemii, 0 z biologii, 0 z geografii na łączną kwot .Woda wciąż jest jednak czynnikiem niezbędnym do życia dla każdego organizmu.. Obszary zagrożone deficytem wody Klimatyczny Bilans Wodny (KBW)7.. Te wyjątkowe obszary, odkrywaneprzez globtroterów, nazywane są cudami natury.. R1B9zWXsvJz7g 1 93% ziemskich zasobów hydrosfery to słone wody mórz i oceanów .Polskie cuda natury.. Współczesna diagnostyka: 12.. Przede wszystkim dzięki to właśnie jejWoda - cud natury Menisk Mechanizm powstawania Każda cząsteczka wody jest za pośrednictwem oddziaływań międzycząsteczkowych przyciągana przez cząsteczki ją otaczające.. Cel ogólny: Prezentacja zjawisk z codziennego życia i ciekawostek, w których .Woda- cud natury właściwości biologiczne wody właściwości chemiczne wody woda może być produktem w oddychaniu i substratem w fotosyntezie woda umożliwia wydalanie umożliwia zapłonienie reguluje temp..

Cuda natury 2.

Woda cud natury.pdf na koncie użytkownika flavonka70 • folder GEOGRAFIA • Data dodania: 25 sty 2015Plik Cuda natury.ppt na koncie użytkownika arecibo • folder Geografia • Data dodania: 7 mar 2012 Woda Wulkany Wysoka jakość - 2560x1600 Zwierzęta: Natura: Paczki Tapet HD: PREZENTACJE: Prezentacje BHP: Prezentacje Chemia: Prezentacje- Ciekawostki: Prezentacje EDB: Prezentacje Geografia: Prezentacje Historia: Prezentacje Informatyka: Prezentacje Język Angielski: Prezentacje Język Polski:Zasoby wody globalne to w znacznej większości wody słone, nie nadające się do użytku na cele bytowo - gospodarcze, a nawet przemysłowe, ponieważ odsalanie wód wciąż pozostaje mało popularną metodą, nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z internetem.. - korzystanie z prysznica zamiast kąpieli - naprawa nieszczelnych kranów - instalowanie urządzeń oszczędzających wodę..

Poszczególne cuda natury…Plik GEOGRAFIA 7.

Ziemia jest jedyną planetą Układu Słonecznego, naWoda - Cud natury by Barbara Idzikowska & Alan Czandiszwili Budowa cząsteczki wody Cząsteczkę wody tworzą dwa atomy wodoru pałączone z atomem tlenu, a kąt między wiązaniami O-H jest równy 104,5° W cząsteczce wody wystepują wiązania kowalencyjne powiązane Cząsteczka wody jestWoda to tlenek wodoru o wzorze sumarycznym H 2O, który występuje w trzech stanach skupienia.. Nauka i sztuka: .. 0 zł z VAT + 0 zł opłaty transakcyjnej.. Wypadkowa sił działających na cząsteczki znajdujące się pod powierzchnią cieczy jest równa zeru.. Znaczenie wody na Ziemi jest naprawdę ogromne.. Nie mogło jej zabraknąć w spisie - Kraina Wielkich Jezior Mazurskich.. Ochrona przyrody i środowiska: 13.. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych.Cuda natury w Polsce (wybrane) - piękne miejsca w Polsce.. Napięcie powierzchniowe i zjawisko włoskowatości.. Niesamowite barwy, wspaniałe podziemne formacje jak i szlaki wodne to cuda, które dają nam powód do dumy.Woda opadowa (deszcz, śnieg, grad) zanim zetknie się z powierzchnią Ziemi, w zasadzie powinna być pozbawiona rozpuszczonych substancji stałych.. • W warunkach stałych (pokojowych) woda występuje w postaci cieczy.. Woda - cud natury , Geografia , Przyroda , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plWODA - cud natury, dbajmy o nią!.

NapięcieWoda - cud natury Hasło programowe: Woda - cud natury.

Zrównoważony rozwój - takie gospodarowanie wodą, które nie uszczupla jej zasobów zarówno pod względem ilości jak i jakości wody.. Zakres treści: Fizyczne właściwości wody - m.in. rozszerzalność termiczna i ciepło właściwe.. Woda - cud natury , Biologia , Przyroda , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plMazury - cud natury!. • MoŜe występować takŜe w stanie stałym, jako lód • oraz gazowym w postaci pary wodnej.. Edytuj pliki PowerPointa za pomocą Prezentacji.. Słowo natura oznacza cztery elementy: ziemię, ogień, powietrzei wodę.. Ziemia jest pełna zdumiewających krajobrazów.Nasz świat otoczony jest niezliczoną ilością pięknych iinteresujących miejsc.. styczeń 2013 .Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) - związek chemiczny o wzorze H 2 O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym.. Matka natura nie pożałowała Polsce piękna.. Na Mazurach możecie podziwiać także najdłuższy w kraju zbiornik - Jeziorak, ale trzy wymienione akweny to kropla w morzu.Wody podziemne (lepszej jakości, wolniej odnawialne) i powierzchniowe (szybciej odnawialne ale gorszej jakości) traktowane jako jeden zasób dla określonego celu.. W tym projekcie poznasz ciekawostki, które edukują i pomagają w nauce.E-publikacja przygotowana w ramach konkursu na najlepszą e-publikację.zagrożone deficytem wody dla przemysłu i gospodarki komunalnej, m.in. regiony aglomeracji: górnośląskiej, krakowskiej, łódzkiej oraz wrocławskiej..

Wiele jest w Polsce miejsc, które określa się mianem cudów natury.

Nadwyżki wody występują w Polsce na niewielu obszarach, takich jak pojezierza: Pomorskie i Mazurskie, a także Karpaty.. Nawet nasze ciała w ok. 70% składają się właśnie z niej.. 5250 osób lubi to · 1 osoba mówi o tym.. 30% ląd Właściwości chemiczne 70% woda Woda to najbardziej rozpowszechniona substancja ciekła na Ziemii.. Woda cud natury.pdf na koncie użytkownika chomiczek719706 • folder GEOGRAFIA(1) • Data dodania: 29 mar 2019Warmia i Mazury.ppt • Prezentacja do referatu.. Ciała pełni funkcję transportującą sole mineralne -reaguje z metalami -nie paliWoda - cud natury Większość powierzchni Ziemii to woda!. Tak dzieje się jednak tylko na obszarach wolnych od zanieczyszczeń wywołanych działalnością człowieka czy erupcją wulkanów.. Nauka w mediach: 11.. Wielcy rewolucjoniści nauki: 9.. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem.Słowo "woda" jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.Prezentacja mająca na celu przybliżenie właściwości i funkcji wody..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt