Uzupełnij dialog słowami utworzonymi od słów podanych w nawiasach

Pobierz

Określ ich formy fleksyjne.. 2012-10-31 20:41:16Przeczytaj zdania.. Wykorzystaj zaproszenie z çwiczenia 1. jako wzór.. 14.Uzupełnij zdania, używając właściwych form czasowników podanych w nawiasach.. Sprawdê, czy nie ma b∏´dów.. 4 p.75 Napisz dialog pomiędzy ratownikiem medycznym a Dan'em.. Ułóż z podanych wyrazów dwa pytania.. Największe połowy ryb w przeliczeniu na 1 mieszkańca ma Islandia / Dania.. Proszę otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 57 oraz uzupełnij tabelę z ćwiczenia nr 1.. I'd like to work with the people .1 Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów podanych w nawiasach.. 2011-05-11 17:18:59; Napisz i uzupełnij zdania.. A:letzten b:letztes *er kopiert_Werke bekannter Maler.uzupelnij dialog slowami utworzonymi od slow podanych w nawiasach.. Inne książki z tej samej klasy: Puls życia 6.. (SATISFY) 4.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. 2010-10-26 15:22:29; Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów podanych poniżej: 2015 .Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników podanych w nawiasach.. Określ ich formy fleksyjne.Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od wyrazów podanych w nawiasach.. 2010-10-26 15:22:29 Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników .. Uzupełnij krzyżówkę, wpisując czasowniki o znaczeniu przeciwnym do słów ponumerowanych 1-8.. Przeczytaj tekst w ćw..

Uzupełnij dialog słowami utworzonymi od słów podanych w nawiasach.

I'm.W poniższych zdaniach, opisujących państwa skandynawskie, podkreśl poprawne uzupełnienia.. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.. Nie zmieniaj kolejności wyrazów w nawiasach.. 1 Uzupełnij zdania wyrazami z nawiasów w czasie Past Continuous.. Jednym z typów wybrzeży w Skandynawii są fiordy / fieldy.. 3 We went to see an abstract art _____ (exhibit) last weekend.uzupelnij dialog slowami utworzonymi od slow podanych w nawiasach Zadanie z chemii: Korzystając z maksymalnych wartościowości pierwiastków podanych w nawiasach (poza tlenem i wodorem) ustalić które z niżej podanych związków nie istnieje: N2O7 (V), PH3 (III)…Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Pokaż wyniki wyszukiwania frazy "za pomocą zakończeń -uś,-usia,-ulek,-unia,-usia,-ulka,-ulo utwórz od podanych wyrazów słowa oznaczające coś lub wyrażające pieszczotliwy stosunek .. > Search results for 'uzupelnij dialogi odpowiednia .uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów w nawiasach.. What do you know about the (inven - Pytania i odpowiedzi - Język angielskiUzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów podanych poniżej: 2015-10-15 19:43:47; Uzupełnij zdania trzema wyrazami.. B: You could be a rubbish 0 collector (COLLECT).Przetłumacz słowa w nawiasach, tak aby poprawnie uzupełnić zdania..

1 2 3 ...Uzupełnij zdania wyrazami utworzonymi od wyrazów podanych w nawiasach.

Użyj wyrazów w nawiasach.. (angielski) !. Z podanych wyrazów ułóż zdania.. UZUPEŁNIJ ZDANIA SŁOWAMI UTWORZONYMI OD SŁÓW PODANYCH W NAWIASACH .. Uzupełnij dialogi 1 i 2, wybierając spośród podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób.. od Renata1232 20.04.2020Uzupełnij dialog bezokolicznikami utworzonymi od czasowników podanych w nawiasach.. Aby poprawnie wykonać to zadanie, musisz używać poprawnie małych i wielkich liter.. Pobierz png.. Teraz zaczynamy pracę z zeszytem ćwiczeń.. Aby poprawnie wykonać to zadanie, musisz używać poprawnie małych i wielkich liter.. Rozwiązanie: Zaloguj się lub stwórz nowe konto aby zobaczyć zadanie!. Następnie wykonaj ćwiczenie nr 2.. Następnie uzupełnij odpowiedzi na pytania.. Nie zmieniaj formy wyrazów z nawiasów.. Dopytaj ; Obserwuj Zgłoś nadużycie!. 2011-03-12 18:44:32; J.ang -> Uzupełnij zdania używajac konstrukcji not + przymiotnik + enough lub too + przymiotnik, oraz .Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów podanych poniżej: 1.. Zapisz w zeszycie te wyrazy i wyrażenia, których nie .Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. Matematyka z plusem 6.. Planeta Nowa 6.uzupelnij dialog slowami utworzonymi od slow podanych w nawiasach 1.uzupelnij zdania wlasciwym przymiotnikiem..

3 Uzupełnij zdania przysłówkami utworzonymi od przymiotników w nawiasach.

Uzupełnij luki słowami z tabeli.. zakreśl literę A,B lub C.. 2012-05-09 16:45:15 Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach : 2011-09-19 15:57:36Uzupełnij zdania słowami utworzonymi od wyrazów w nawiasach.. 2011-01-31 18:04:53; Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Wczoraj i dziś 6.. Wstaw po dwa słowa.. B uzupełnij luki w dialogu brakującymi wyrażeniami utworzonymi od wyrazów podanych w nawiasach.. Nowe Słowa na start!. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij zdania przymiotnikami utworzonymi od rzeczowników :) 2011-10-17 22:22:47 Uzupełnij zdania , używając will i czasowników w nawiasach .. Możesz tylko dodać coś przed lub po nich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt