Podsumowanie ii półrocza w przedszkolu

Pobierz

Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach , zabawach, spacerach, uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim.. Cele pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w I półroczu w grupie zostały zrealizowane.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Terapia logopedyczna w II półroczu przebiegała wg indywidualnych programów terapii.. Grupa Jeżyków prowadzona jest przez Nauczycielki: Martynę Jenny-Radziejewską .3 latki orientują się w pomieszczeniach przedszkola, znają miejsca przechowywania swoich rzeczy w sali, w szatni, w umywalni.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.Zespół Placówek Oświatowych Morska Kraina w Kołobrzegu 1 Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 Grupa "Marynarze" prowadzona jest przez Beatę Barańczuk i Izabelę Kaszubę.. Szanowni Rodzice, Koniec stycznia to moment podsumowania dydaktyczno-wychowawczej pracy przedszkola w I półroczu roku szkolnego..

Styczeń 2020Podsumowanie I półrocza 2020/2021.

Obecnie do grupy uczęszcza 17 dzieci.Ponadto razem tak w pierwszym, jak i w drugim półroczu szczególny nacisk położony był również na przestrzeganie ustalonych norm i zasad (dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu, na spacerach, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali, w czasie zabawy i zajęć, oraz w czasie spożywania posiłków .Podsumowanie I półrocza w przedszkolu - zadania dyrektora.. 3) określić do każdego wniosku rekomendację do pracy w II półroczu: zaplanować działania usprawniające pracę przedszkola, podać, w jakim zakresie zaplanowane i zrealizowane formy wspomagania były zgodne z potrzebami nauczycieli i przedszkola, czy spełniły swoje zadanie oraz wyznaczyć kierunku zmian,Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 .. Podsumowanie pracy z dziećmi w grupie 3,4-latków.. W roku szkolnym 2013/2014 do grupy najmłodszych dzieci - 3,4 letnich uczęszcza 15 dzieci (w tym9 - dziewczynek, 6 - chłopców oraz siedmioro - 4-latków i ośmioro - 3-latków).sprawozdania przedszkole, podsumowanie pracy wych[1], podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w ii pÓŁroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie ii "misie"Koniec półrocza w bieżącym roku szkolnym różni się zdecydowanie od tych, które dotychczas znaliśmy..

Rozpoczęcie II półrocza oraz procedury rekrutacyjne.

Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści .Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Przedszkole; Nasz dzień .. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie Sówki w I półroczu w roku szkolnym 2018/2019 r. (więcej…) Sprawozdania dydaktyczne.. Sprawozdawczość, kontrola zarządcza i inne obszary zarządzania placówką.. Podsumowanie roku szkolnego w czasie .. kontrola zarządcza w przedszkolu, plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy przedszkola, rozporządzenie men w sprawie nadzoru pedagogicznego, plan wychowawczy przedszkola .Podsumowanie I i rozpoczęcie II półrocza w przedszkolu.. Rok szkolny 2013/2014.. Pragnąc usprawnić proces nauczania w II półroczu, a jednocześnie starając się o to by dzieci bez lęku rozwijały swe najlepsze strony, wykorzystano rozmaite pomysły które umożliwiły świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z dziećmi.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w II półroczu w grupie 4-latków Grupa "Muchomorki" liczy 25 dzieci: 13 dziewczynek i 12 chłopców..

Są to zajęcia wynikające z programu wychowania w przedszkolu i zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną.

Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Praca wychowawczo - dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego "Zanim będę uczniem" Wydawnictwa Edukacja Polska.sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - "krasnoludki".. Na bieżąco były one modyfikowane i dostosowywane do możliwości dziecka, efektywności metod oraz czasu poświęcanego przez dziecko na ćwiczenia w domu.Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 GRUPA "Bolka i Lolka" Grupa liczy 25 osób (18 dziewczynek i 7 chłopców, a pod względem wieku 7 - 4-latków, 18 - 5-latków).. Rozpoznają osoby pracujące w przedszkolu, nazywają członków rodziny, oraz osoby pracujące w różnych zawodach (,policjant, strażak, lekarz, fryzjerka, ekspedientka).Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną nie jest to aktualnie możliwe.Publiczne Przedszkole nr 10 Jastrzębie-Zdrój.. Za nami kolejny rok w naszym Przedszkolu..

Moje osiągnięcia: ... Prowadziłam dokumentację wychowawcy grupy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ( dziennik zajęć ...Podsumowanie II półrocza r szk 2013/2014.

Zwykle w tym czasie organizowaliśmy zebrania grupowe z rodzicami.. W naszym przedszkolu realizowany jest program Jadwigi Pytlarczyk "W kręgu zabawy".Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Data publikacji: 5 stycznia 2018 r. Poleć znajomemu.. Bożena Winczewska.. 17 stycznia 2017 Przywiązanie dzieci do ziemi ojczystej można kształtować zapoznając je ze swoją miejscowością i ludźmi w niej żyjącymi.Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Rok 2012/2013 semestr I Grupa III - 4-latki.. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli.Podsumowanie terapii logopedycznej 2015/2016.. Wykonywanie większości zadań online sprawiło, że dyrektor często ma ich więcej niż w dotychczasowej codziennej pracy.. Wychowawczynie: Barbara Golian, Sylwia Wyszomirska Grupa "Muchomorki" liczy 24 dzieci: 13 dziewczynek i 11 chłopców.. 6 dzieci doszło do grupy od września 2012 r., pozostałe uczęszczają do niej drugi rok.. Grupa Jeże - półrocze 2018/2019.. Na co zwrócić szczególną uwagę, jakie .KLAUZULA INFORMACYJNA Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE .Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej w II półroczu roku szkolnego 2005/2006 w grupie II Misie.Podsumowanie I półrocza z uwzględnieniem działania w ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt