Przeczytaj teksty w zadaniach 7.1-7.4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu

Pobierz

B. Während des .Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM Zadanie 8.. (0-5) Przeczytaj tekst.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (5 pkt) Przeczytaj tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. C .Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. (0-4) Przeczytaj teksty.. 2018-11-19 17:48:37 Zadanie z matematyki wybierz właściwą odpowiedź odpowiedzi są podane pomóż 2014-03-19 17:02:55 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim .Zadanie 6.. (0-4) Przeczytaj teksty.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Mein Vater hat mich ins Krankenhaus gebracht .Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 7.. 7.2.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B albo C.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Amanda's notes:Zadanie 7..

W zadaniach 7.1-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

The text was written by a person whoZ podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl literę A, B, C albo D.. (3 pkt) Przeczytaj trzy teksty dotyczące pracy.. Wpisz w luki 5.1.-5.4 .Zadanie 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uwaga!Przeczytaj teksty.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj teksty.. (0-4) Przeczytaj teksty.. B. journalists.Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Wpisz w luki 7.1.-7.3 .Zadanie 7.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.

(0-4) Przeczytaj teksty.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Am 4.Strona 4 z 7 MJN_1R ROZUMIENIE PISANEGO TEKSTU I ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 7.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj teksty.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Zadanie 7 (0 -4 pkt.). She really hated physics.Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zakreśl literę A, B albo C. Zakreśl jedną z liter A,B lub CPrzeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..

W zadaniach 11.1-11.4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Linda 7.1.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. (4 pkt) Przeczytaj teksty.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Zadanie 5.. (0-4) Przeczytaj teksty.. W zadaniach (7.1.-7.4.). (0-4) Przeczytaj teksty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt