Energetyka w europie notatka

Pobierz

energię elektryczną - przekazywana w formie prądu elektrycznego.Produkcja energii w Europie; Trochę geologii - Islandia; Metropolie w Europie; Dania i Węgry; Europa Południowa; Francja - nowoczesna gospodarka; Sąsiedzi Polski.. Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Surowce wykorzystywane w elektrowniach cieplnych (____, gaz ziemny i ropa naftowa) oraz ____ w elektrowniach jądrowych mogą być transportowane do elektrowni oddalonych od miejsca ich wydobycia.. Notatka do zeszytu .Turystyka w Europie Południowej; Energetyka w Europie; Obszary i obiekty chronione; Podsumowanie wiadomości o Ameryce Pn i Pd; Energetyka; 7.. Największe znaczenie dla gospodarki ma produkcja energii elektrycznej , niezbędnej do funkcjonowania większości maszyn i urządzeń oraz cieplnej , wykorzystywanej miedzy innymi do ogrzania domów.Geografia6b6-8IV Alicja Jakimiec Zagadnienie: Energetyka w Europie.. Od połowy XX wieku w Europie zmniejsza się produkcja energii elektrycznej produkowanej w wyniku spalania węgla, a w elektrowniach wykorzystuje się odnawialne źródła energii.. Niewielkie w skali świata są natomiast złoża ropy naftowej i gazu.. Author.Punkty do tematu (zapisać w zeszycie) 1.. NOTATKA DO ZESZYTU 1.. Surowce energetyczneJaki jest wpływ struktury produkcji energii w Europie na środowisko?. Państwa europejskie zużywają mniej energii niż 10 lat temu przede wszystkim dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej..

Elektroenergetyka - podgrupa energetyki i elektrotechniki dotyczącą wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Położenie Polski; Przeszłość geologiczna Polski; Osady i formy polodowcowe.. Struktura produkcji energii w wybranych krajach Europy Notatka do zeszytu Rodzaje źródeł energii: Energia nieodnawialna: węgiel kamienny, węgiel brunatny ,ropa naftowa, gaz ziemny, jądrowa Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna ,wodna, biomasa, termalnaEuropa jest uboga w zasoby energetyczne, posiada jedynie duże pokłady węgla kamiennego i brunatnego.. Największy udział w produkcji energii elektrycznej w Europie mają elektrownie cieplne.. Na tej lekcji dowiesz się, jaki jest związek między cechami środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy a wykorzystaniem różnych źródeł energii.TEMAT: Energetyka w Europie.. Źródła energii elektrycznej dzielimy na: a) Odnawialne: energia wód, energia słoneczna, energia wiatru, energia geotermalna, biomasa.. Energetyka w Europie , 4.. Możesz samodzielnie zrobić sobie notatki.. 6 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych .. Energetyka - Produkcja energii w Europie | kl 6.. Treść.. Dostarcza ona energię w dwóch postaciach: energię cieplną (termiczną) - przekazywana w formie ciepła.. Kicia-donut 5 miesięcy temu.. Niemcy - przemiany przemysłu; Klasa VII.. Polska - środowisko przyrodnicze.. - Brakujące słowo.. Wykorzystanie poszczególnych źródeł energii elektrycznej w dużym stopniu zależy od warunków środowiska przyrodniczego.Wykorzystanie poszczególnych źródeł energii elektrycznej w dużym stopniu zależy od warunków środowiska naturalnego..

- Energetyka w Europie - Energetyka w Polsce kl.7 - Warunki środowiskowe a energetyka w Europie.Energetyka - Produkcja energii w Europie | kl 6 - YouTube.

Gospodarka Europy , Klasa 6 , Planeta Nowa , Geografia , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl poleca 85% 501 głosów.. Energetyka w Europie.. Wyślij zgłoszenie .Energia w Europie - Aktualna sytuacja.. Temat: Energetyka w Europie.. Notatka do tematu: Energetyka w Europie".. Źródła energii elektrycznej Energię elektryczną tradycyjnie uzyskuje się podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgielTemat : Energetyka w Europie.. Zapotrzebowanie na energie towarzyszy człowiekowi od wieków .. Filmy.. b) Nieodnawialne: węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, energia jądrowa.. Energia słoneczna wykorzystywana jest w Polsce na niewielką skalę.. Większość surowców energetycznych kraje Europy muszą importować.. Związek środowiska przyrodniczego a wykorzystanie źródeł energii.KORZYŚCI ZE ZMIANY W PRODUKCJI ENERGII W EUROPIE Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wpływa pozytywnie na środowisko przyrodnicze.. Wymienić rodzaje elektrowni.. kategoria: Przemysł.. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie substancji szkodliwych, które są emitowane do atmosfery tj. pyłów, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku.widać na poniższej mapie część państw europejskich nie posiada wcale takich elektrowni..

Norwegia rozwinęła hydroenergetykę, Szwecja i Finlandia - energetykę jądrową, Islandia - geotermalną, a Dania - ...Poniżej znajduje się notatka, którą można wydrukować i wkleić do zeszytu, a jeżeli nie, należy ją przepisać.

Podręcznik str. 114 - 119 Zadanie 1 Zastanów się, jakie skutki może mieć przerwa w dostawie energii elektrycznej w dużym mieście.. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii 2.. ( szpitale, tramwaje, sygnalizacja świetlna, szkoły, banki, dworce kolejowe, lotniska, zakłady pracy, kino ) Zadanie 2 Przeczytaj poniższy tekst.. Quiz w Poczekalni.. Link do prezentacji Energetyka w EuropieEnergetyka jest gałęzią przemysłu zajmującą się wytwarzaniem, przesyłaniem i wykorzystaniem energii.. Źródła energii.. Zauważalny jest spadek znaczenia węgla wZasada działania elektrowni cieplnej Elektrownie wodne Notatka do lekcji Od połowy XX wieku w Europie zmniejsza się produkcja energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych, a w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz w elektrowniach .Temat: Energetyka w Europie Cele lekcji: Poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej Poznanie struktury produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy 1.. Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec 25.03.21 pobierz plik 1a Niemcy Karta pracy NotatkaEnergetyka w Wielkiej Brytanii‎ (2 kategorie, 1 strona) Strony w kategorii "Energetyka w Europie" Poniżej wyświetlono 10 spośród wszystkich 10 stron tej kategorii.3.. Zapisz w zeszycie notatkę z lekcji.. Skomentuj.. Krainy geograficzne w PolsceEnergetyka.. Zawiera nieodpowiednie treści?. Temat: Turystyka w Europie Południowej 11.03.21 pobierz Kartę pracy "Turystyka w.". Temat: Powtórzenie wiadomości z dz. IV Gospodarka Europy 18.03.21.. To głównie dlatego, że nasze warunki naturalne nie są sprzyjające - względnie mało jest dni słonecznych, a samo Słońce, z racji szerokości geograficznej Polski, nie znajduje się na niebie zbyt wysoko.Energetyka w Europie - uzupełnianka.. Drogi Uczniu, przejrzyj prezentację (prezentacja w kolejnych dniach zostanie wzbogacona komentarzem nauczyciela), pracuj razem z podręcznikiem.. dział: Geografia społeczno-ekonomiczna świata.. (s.115) a) odnawialne (OZE - odnawialne źródła energii), b) nieodnawialne.. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.Energetyka w Europie Cele lekcji: Poznasz odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej.. Przeczytaj proszę uważnie temat z podręcznika (str. 114 - 1119).. W niektórych krajach duże znaczenie mają też elektrownie jądrowe.. Europa również w mniejszym stopniu jest zależna od paliw kopalnych dzięki oszczędności energii i szybszemu niż oczekiwane tempu przechodzenia na energię ze źródeł .Analizując dane statystyczne (GUS, rok 2004) Polska wytwarza zaledwie 1% światowych mocy energetycznych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski daje wartość około 6730 KWh (w porównaniu z krajami Unii Europejskiej to mało; potęgami gospodarczymi produkującymi najwięcej energii elektrycznej, będąc jednocześnie największymi jej odbiorcami na świecie są: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej — 26%, Chiny — 8%, Japonia — 7,2%).Energetyka w Europie - uzupełnianka.. Co będę potrafił po lekcji: podam przykłady odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii, wymienię czynniki wpływające na strukturę produkcji energii w Europie, omówię wpływ środowiska przyrodniczego wybranych krajów Europy na wykorzystanie różnych źródeł energii,Rozwój energetyki wiatrowej jest znacząco dotowany przez Unię Europejską i gdyby nie te dotacje, to stawianie wiatraków byłoby w Polsce nieopłacalne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt