Aneks do planu rozwoju nauczyciela mianowanego

Pobierz

Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.. Przez cały okres stażu sumiennie wypełniałam obowiązki powierzone przez Dyrektora szkoły oraz występowała z własną inicjatywą działań na rzecz szkoły.Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.. 10.Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.. To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: - redagują sprawozdania cząstkowe ze stażu, który rozpoczęli 1 września 2018 i później, - rozpoczęli staż w oparciu o rozporządzenie z 2013 .Plik jak napisać aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019.pdf na koncie użytkownika tjerr62 • Data dodania: 23 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Re: Aneks do planu rozwoju zawodowego.. ● Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

nauczyciela mianowanego.

Staż odbywałam w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi za lata 2011-2012. zgłosił jelly w dniu: 2012-05-23 23:08:39, rozmiar: 15.41 KB, liczba pobrań: 161Aneks do planu rozwoju zawodowego na Księcia Janusza I Mazowieckiego Szkoła r, data rozpoczęcia stażu stażu r. przewidywana data zakończenia Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy .Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. 2.Podjęcie współpracy .. Jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej.ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Sporządziłam go jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia z grudnia 2004 roku.. Jeżeli komisja nie zauważyła takiego braku, to znaczy, że komisja nie znała prawa i nie znała wyjaśnień ministerstwa.. Nauczane przedmioty: matematyka, informatyka 4..  Omawianie problemów .ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art.. W trakcie realizowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, zachodzi czasem konieczność modyfikacji Planu Rozwoju .Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Pełniona funkcja: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Czas trwania stażu: 01.09.2017r.- 31.05.2020r..

6.Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przedstawiam swój aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ks. mgrAneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy .. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. oraz Plan Rozwoju Zawodowego wraz z aneksem, który został zatwierdzony przez panią Dyrektor.. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. Złożenie wniosku o kontynuację stażu;Witajcie!. Cele.. ● Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej; ● Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz .Jest to pierwszy aneks do mojego planu rozwoju zawodowego, kiedy odbywałam staż na nauczyciela mianowanego.. nauczyciela mianowanego.. O działaniu biblioteki i zdobywaniu punktów przeczytasz w Pomocy (FAQ) Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego: Wolumin przypisany do kategorii: - Awans zawodowy, prawoMam pytanie dotyczące Aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o kontrakt..

OstródaDodaję aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Opublikowano: 1 października 2017 roku.. Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2003r.. Imię i nazwisko: mgr Marta Wolf Data rozpoczęcia stażu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łanach : 04/09/2007r.ANEKS DO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1.. DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. II.2011 Opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego z powodu zmiany miejsca pracy.. Aneks został napisany z powodu zmiany stanowiska pracy.. dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych .. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. Aby pobierać pliki, należy się zalogować.. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć musi zatwierdzić plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwrócić go do poprawy, wyznaczając termin na dokonanie zmian.. Zofii Książek - Bregułowej w .1 Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie zawiera działania podejmowane w czasie edukacji zdalnej.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…r..

... Rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2017r.

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień .. Opiekun stażu: W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela świetlicy na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, plan rozwoju zawodowego .Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego 1.. Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Z tamtej pracy zrezygnowałam .W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu.. Praca w zespołach wychowawczych i ppp.. Po wyjściu tego rozporządzenia sporządziłam kolejny (zamieszczę go w następnej publikacji).Ci nauczyciele, którzy ukończyli staż 31 sierpnia 2019r.. niestety nie mogą rozpocząć stażu na mianowanie 1 września 2021r., ponieważ nie spełniają warunku przepracowania 2 lat:(Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie nie krótszym niż 5 dni lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.. Imię i nazwisko nauczycielaANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej im.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Szkoła: xxxxxxxxxxxxxxxxx 3. realizowany: od 01.09.2007 do 05.08.2011. z przerwami: 15.03.2008 - 11.03.2009 i 23.04.2009 - 30.06.2009.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.Aneks do planu rozwoju zawodowego.. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. •W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego •za zgodą dyrektora szkoły.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz.. Imię i nazwisko: xxxxxxxxxxxxxxx 2.. Wykształcenie: magister pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny.. (jeszcze gorzej, jeżeli komisji sie to podobało).. 1 września 2018 r. Staż nauczyciela.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży im.. W Aneksie musimy wprowadzić zmiany do planu w związku ze skróceniem okresu stażu.. Pobierz wzór zobowiązania do poprawienia planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt