Wnioski z zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne

Pobierz

Rozpoznajemy emocje a) Test: Jaka to emocjaZestaw ćwiczeń rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne Instrukcje do kart pracy Karta pracy nr 1 Gramy w anagramy 1.Z rozsypanki wyrazowej ułóż nazwy uczuć i emocji.. Jej zadaniem jest nie tylko rozwijanie wiedzy dziecka, stymulowanie jego rozwoju poznawczego, zdolności intelektualnych, ale również wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne obejmuje kształtowanie świadomości i adekwatnego oceniania własnych uczuć, emocji, mocnych stron oraz budowania poczucia własnej wartości.. Poznajemy się.. Uczenie sytuacyjneSekretarka szkolna pani Ewa Tomaszewska.. Założenia Teorii Umysłu 3.. Zajęcia polegają na specyficznej organizacji wspierającego środowiska społecznego.. z 31 marca 2017, poz. 703).Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych małych dzieci i współpraca z rodzicami w codziennej pracy przedszkola.. wg Sp18itjarosz.. W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzone są działania profilaktyczne.Program zajęć wspomagających rozwój umiejętności społecznych został napisany na potrzeby pomocy uczniom we właściwym adoptowaniu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, właściwego funkcjonowania w sytuacji szkolnej, poprawy ich relacji z rówieśnikami, dorosłymi oraz w relacjach z samym sobą.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne należą do grupy zajęć specjalistycznych, w związku z tym osobami, które mogą je prowadzić są specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce, np. psycholog, pedagog, w tym pedagog specjalny lub nauczyciel posiadający przygotowanie z zakresu prowadzenia określonego .zabaw i ćwiczeń, które wpłyną pozytywnie na rozwój sfery emocjonalnej i społecznej dzieci..

Propozycje zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne.

1.Zabawa "Spaghetti".. 7) Drzewo mojej rodziny.. Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE DLA DZIECI W WIEKU 8-12 LAT: RAZEM LEPIEJ - realizowany w SP 209 Szkoła, obok rodziny, jest jednym z najważniejszych środowisk społecznych dziecka.. Zajęcia prowadzone są dla klas IV-VI szkoły Podczas zajęć proponowane są różnego typu aktywności, spełniające funkcje terapeutyczne.. i kierowanie swoimi emocjami, budowanie dobrych relacji z innymi .Zajęcia kończące - rundka i rytualne pożegnanie.. 8) Pajęczyna uczuć.Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych rozwijających kompetencje społeczne ucznia Forma pracy: indywidualna Metody i techniki pracy: 1.. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE Koło fortuny..

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne.

Prędzej czy później, w tak .. emocjonalno-społecznego dzieci sześcioletnich "Dla wszystkich starczy miejsca pod .25.06.2020 załącznikPobierz 23.06.2020 załącznikPobierz 9.06.2020 załącznikPobierz 04.06.2020 załącznikPobierz 02.06.2020 załącznikPobierz 28.05.2020 .Problemy emocjonalne, społeczne i "trudne" zachowania często przekładają się na kłopoty z nauką.. Liczba uczestników - określona maksymalna liczba wskazuje na możliwość pracyWniosek o wydanie informacji o dziecku/uczniu.. 4) Moje mocne strony.. Wokół mnie (scenariusze zajęć 7-12) 2.3.3.. Ustalamy zasady pracy naszej grupy.. 2.Weź do ręki zielony i czerwony pisak i zaznacz kolorem zielonym wszystkie emocje przyjemne, a kolorem czerwonym wszystkie emocje nieprzyjemne.Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne .. Zanurzasz się w garnku z ciepłą wodą.Proszę pamiętać, że zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne NIE SĄ REWALIDACJĄ, więc nie mogą zastąpić zajęć rewalidacyjnych wynikających z rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U..

Założenia prawne dotyczące realizacji zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Ważne!

3) Poznaj mnie.. Poniżej przekazuję Wam różne propozycje zajęć i zabaw.. Prowadzone ćwiczenia dotyczą takich tematów jak: rozpoznawanie.. ROZGRZEJ GŁOWĘ!. Jestem pedagogiem szkolnym , ukończyłam podyp.. terapię pedagogiczną, podyp.. Elementy Arteterapii 7.. Wideomodelowanie 4.. Tematyka zajęć związana jest z kalendarzem tradycji i świąt, tematami bliskimi dzieciom oraz potrzebami grupy.. Natomiast z charakteru tych zajęć wynika, że mogą je prowadzić przede wszystkim szkolni specjaliści czyli pedagog szkolny oraz .Klasa 1 Zajęcia rozwijające kompetencje komunikacyjne.. jak również oligofrenopedagogikę .. Jednocześnie wzmocni jeszcze bardziej Wasze więzi rodzinne.. Rodzic czyta poniższy tekst, a dziecko próbuje naśladować nitkę makaronu: "Wyobraź sobie, że jesteś twardą nitką makaronu, który ma być podany na obiad.. Na tym etapie uczestnicy grupy zapoznają sięPlan zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla klasy V w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnie Odrzańskim I TEMATYKA ZAJĘĆ: 1) Nasza grupa.. Obrazkowe historyjki społeczne 5..

mają prawo do skorzystania ze specjalistycznej formy zajęć - rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Witam!. Cztery świata strony (scenariusze zajęć 13-20) .. z własnymi emocjami, czy nabycie kompetencji wielokulturowych.. 6) Moja wymarzona rodzina.. wg Pedagozka920.Jest to program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne u dzieci, skierowany do uczniów z klas szkoły podstawowej z różnego rodzaju trudnościami -komunikacji, współpracy, przestrzegania reguł klasowych, szkolnych, międzyludzkich.. Poznajemy się lepiej-moje emocje.. Elementy Treningu Umiejętności Społecznych 2.. W ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne rozwijane są następujące obszary: samodzielność,Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne.. Struktura zajęć socjoterapeutycznych - zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno społeczne: Zajęcia socjoterapeutyczne tworzą dynamiczną całość, na którą składają się określone etapy pracy z grupą: Wstępny etap - okres powstawania grupy.. Są to wskazówki do pracy w domu.PROPOZYCJE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE EMOCJONALNO - SPOŁECZNE.. Przedstawia się następująco: Tworzymy grupę.. Zajęcia odbywały się w godz. od 8.00-16.00Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne23.03.2020.. 5) Moje słabe strony.. Na tym etapie uczestnicy grupy zapoznają się ze sobą i oczekiwaniami wobec siebie.Struktura zajęć socjoterapeutycznych - zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne: Zajęcia socjoterapeutyczne tworzą dynamiczną całość, na którą składają się określone etapy pracy z grupą: Wstępny etap - okres powstawania grupy.. Elementy Dramy 6.. Ruletka motywacyjna Koło fortuny.. W tej trudnej sytuacji przesyłam Państwu materiały di kontynuacji pracy w ramach zajęć rozwijających kompetencje - emocjonalno - społeczne.. 2) To jestem ja.. Program promocji zdrowia psychicznego - "Przyjaciele Zippiego" Na co dzień wkładamy wiele wysiłku w to, aby nasze dzieci były najedzone, odpowiednio ubrane, zdrowe i nie sprawiały kłopotów.Rozwój emocjonalno-społeczny Wykorzystaj gotowe karty pracy na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.Korzystaj z kart na zajęciach w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej - aby znaleźć materiały na odpowiedni poziom edukacyjny, skorzystaj z poniższych filtrów.3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;Dzeń dobry..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt