Przeczytaj tekst. uzupełnij luki w zdaniach 7.1-7.4

Pobierz

-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj teksty.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). (0-4) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z autorką książki na temat kobiet w kosmosie i podróży turystycznych w przestrzeń kosmiczną.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Otocz kółkiem jedną z liter: A, B albo C.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki (6.1.-6.4.).. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Polub to zadanie.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). C (Mike mówi, że ma nowe auto i jak ktoś chce z nim jechać, ma się zgłosić).. 1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. uzupełnij luki wg własnego pomysłu - dziecko samo decyduje, jak uzupełnić tekst, wstawiając pojedyncze słowa lub dłuższe wyrażenia według własnej koncepcji.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj do adnej luki.. Spo ród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj luki 8.1.-8.3.. Uwaga!. A (ten ktoś pisze o tym, że jest w trakcie przeprowadzki i się pakuje)Przeczytaj teksty.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens..

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.Przeczytaj teksty.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Zadanie 9.. Wpisz odpowiedni liter (A-F) obok numeru ka dej luki.. Uwaga!. Ćwiczenie 5a /99.. - 9.4. zgodnie z treścią tekstu.. some revision .Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania 2012-04-20 16:35:33 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w .Przeczytaj tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Jedno z zaproszeń pasuje do dwóch zdań.. Przeczytaj tekst.. Stopniowo będziemy uzupełniali materiały w tym dziale o kolejne teksty.7 Zadanie 8.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Przeczytaj teksty 1i 2. w zadaniach 1-3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, godną z treścią tekstów.. (Cała treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). 9.2.Zadanie 9.. W zdaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwa, zgodną z treścią tekstu..

Przeczytaj tekst.

Channel 4 wanted to find the answer toPrzeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-5 właściwymi informacjami.. Zakreśl literę A,B lub C 1 Zobacz odpowiedź tosiastyles tosiastyles Oki, a więc w 7.1 bedzie C, 7.2 również C, 7.3 A, a w 7.4 dziwne ale też wychodzi C.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.. 1 The Smiths produce over twenty .Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Mam nadzieję że jest dobrze.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1-10.4 zgodnie z treścią tekstu.. At first, he madePrzeczytaj tekst, z którego usunieto cztery zdania.. 7.2.Zadanie 9.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Przeczytaj teksty.. Następnie uzupełnij luki w zdaniach 1-4.Luki należy uzupełn…Zadanie 7.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Wstawia je tak, by pasowały do kontekstu (lub kontekstu i rymu).. Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu..

W zdaniach 7.1.-7.4.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Na początek słownictwo, które będzie Ci potrzebne do wykonania zadań.Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Zadanie 8.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. B (Gilbert pisze o tym, że Sam złamał nogę i że idzie go odwiedzić.. Wpisz w luki 4.1-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. lite-rę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. C. makes a lot of noise.Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Arleta.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak .Zadanie 9 (0-4) Przeczytaj tekst.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki..

1.Przeczytaj tekst.

(0-4) Przeczytaj teksty.. Do każdego zdania dopasuj właściwe zaproszenie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a hero in Wales.Przeczytaj trzy zaproszenia na imprezy związane z biciem rekordów Guinnessa (A-C) oraz zdania 9.1.-9.4.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt