Testy egzaminacyjne na żeglarza jachtowego

Pobierz

Nie zaznaczać odpowiedzi na teście, tylko na kartach egzaminacyjnych!Pytania egzaminacyjne - by egzamin był przyjemniejszy Wielu żeglarzy przystępuje do egzaminów żeglarskich by móc pochwalić się patentem Sezon żeglarski w pełni.. Na rozwiązanie testu masz 90 min.. zęść teoretyczna to Test z 75 pytaniami zamkniętymi, gdzie każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź.. Ratownictwo 4.. W celu przygotowania się do egzaminu zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami jakie pojawiają się na egzaminach pisemnych.. Przedstawiamy system sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego oraz radioperatora SRC (Short Range Certificate).. Poniżej prezentujemy zbiór pytań z podziałem na przedmioty egzaminacyjne.. A może egzamin masz już za sobą, a chcesz podszkolić się z wiedzy teoretycznej?. Korzystanie z bazy jest bezpłatne.. Teoretyczna część .Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.. Wszystkie pytania zamieszczone w programie są przykładowymi pytaniami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy użytkownika.. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.Testy na egzaminy po roku 2013 1.. Poniżej znajdziesz przykładowe testy na poszczególne stopnie żeglarskie i motorowodne.. Dziś przystępujesz do egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej..

W systemie dostępne są 2 tryby.Testy egzaminacyjne na żeglarza jachtowego.

Teoria żeglowania 5.. Przed Wami 75 pytań testowych, które symulują część teoretyczną egzaminu czyli test na żeglarza jachtowego.. Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na Patent Żeglarza Jachtowego?. Egzaminy na patent żeglarski obejmują dwie części: teoretyczną oraz praktyczną.. Jesteś żeglarzem a może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę na wodzie?. Przepisy 2.. Blankiet egzaminacyjny proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać datę egzaminu!. Ze szczegółowymi warunkami przystąpienia i przebiegu egzaminu można zapoznać się TUTAJ.. Mają one być sposobem sprawdzenia swojej wiedzy i przygotowania się do egzaminu teoretycznego na patenty żeglarza jachtowego i jachtowego sternika morskiego.. Egzamin praktyczny na żeglarza jachtowego obejmuje:Materiał w formie testu wielokrotnego wyboru składa się z pytań pojawiających się na egzaminach na paten żeglarza jachtowego i jachtowego sternik morskiego.. Budowa jachtu 6.. Umieszczone pytania są zgodne z wymaganiami PZŻ oraz PZMiNW.Egzamin na patent Żeglarza Jachtowego - część teoretyczna Witaj!. Teoria żeglowania, w tym: kursy jachtu względem wiatru, wiatr rzeczywisty i pozorny, praca żagli oraz działanie steru, siły działające na jacht, stateczność jachtu, Materiał podsumowują testy sprawdzające wiedzę, zgodne z wytycznymi egzaminacyjnymi na .2 Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez KE..

Na patent żeglarza jachtowego jest 75 pytań.

Testy żeglarskie.. A może egzamin masz już za sobą, a chcesz podszkolić się z wiedzy teoretycznej?. Zestawy egzaminacyjne na patent żeglarza jachtowego przygotowuje Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej.Zakres wiedzy teoretycznej z teorii żeglowania wymaganej do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.. Egzamin składa się z dwóch części teoretycznej i praktycznej.Polski Związek Żeglarski na swojej stronie internetowej opublikował przykładowe pytania egzaminacyjne.. Tryb nauki - wybierz przedmiot, ilość pytań i rozpocznij test.. Do egzaminu na patent żeglarza jachtowego może przystąpić osoba spełniająca nw.. Zaliczyć musimy 65 poprawnych odpowiedzi - co przynosi sukces.. Może być zastosowany na próbnym egzaminie na kursie na patent żeglarza jachtowego, jak i jako zestaw egzaminacyjny na rzeczywistym, państwowym egzaminie teoretycznym na ten patent .Kursy i obozy żeglarskie, rekreacyjne oraz szkoleniowe na patent żeglarza jachtowego.Państwowy egzamin żeglarza jachtowego odbywa się zawsze na koniec kursu.. Skła­da się z 75 pytań.Egzamin teoretyczny.. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.. Aby zdać egzamin, należy uzyskać zaliczenie z obydwu części.. Co roku wielu żeglarzy przystępuje do egzaminów na patenty żeglarskie - patent żeglarza jachtowego i patent jachtowego sternika morskiego.Wykonujemy standardowo: wyjście i wejście do portu, zwroty przez sztag i rufę, człowiek za burtą..

OPŁATA EGZAMINACYJNA.• Opłaty egzaminacyjne na patent żeglarza jachtowego.

Chcesz dobrze przygotować się do egzaminu na Patent Żeglarza Jachtowego lub Sternika Motorowodnego?. Tryb symulacji testu - test trwa 90 minut, podczas których należy odpowiedzieć na 75 pytań.. 250 zł - opłata bez ulgi; 125 zł - opłata z ulgą, przysługująca osobom uczącym się do 26. roku życia i posiadającym aktualną legitymację szkolną, • Jak wygląda egzamin na patent żeglarza jachtowego.. Locja .. Test nr 5. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do : Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.Egzamin online to baza pytań egzaminacyjnych na patent żeglarza jachtowego.. Budowa jachtu Po zakończeniu używania instalacji gazowej na jachcie Po uruchomieniu silnika pierwszą rzeczą którą sprawdzamy jest Przed uruchomieniem silnika chłodzonego wodą należy Forpik to: .Składa się on z ilustrowanego zestawu testowych pytań egzaminacyjnych, karty egzaminacyjnej dla uczestnika egzaminu oraz arkusza prawidłowych odpowiedzi.. Spośród poniższych pytań egzaminatorzy wybiorą pytania jakie pojawią się na egzaminie.Sztorm Testy z wiedzy żeglarskiej.. Materiał podsumowują testy sprawdzające wiedzę, zgodne z wytycznymi egzaminacyjnymi na patent żeglarza jachtowego.Sztorm Testy z wiedzy żeglarskiej i motorowodnej..

Rozwiąż online testy na patent sternika motorowodnego.

Po jego zakończeniu natychmiast otrzymasz wynik i będziesz mógł przeanalizować swoje odpowiedzi.A może dawno już zdałeś egzaminy, a chcesz tylko przypomnieć teoretyczną wiedzę z przepisów, locji, budowy jachtów, meteorologii czy teorii żeglowania?. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin musicie uzyskać minimum 65 punktów.Testy żeglarskie onnline - żeglarz jachtowy.. Etykieta jachtowa - zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.. Niezaliczenie minimum jednej z nich skutkuje niezdaniem egzaminu.. Zadaniem jednak nie jest bezpośrednia odpowiedź na pytanie, a wskazanie źródła (danego aktu prawnego lub publikacji), gdzie znajdziemy literalny przepis, który naprowadzi nas naOsoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.. Tak czy inaczej - poniżej znajdziesz wiele testów z różnych dziedzin.Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.. Cały (75 pytań ze wszystkich tematów) przykładowy test egzaminacyjny na stopień zeglarza jachtowego: Test.Rozwiąż online testy na patent żeglarza jachtowego.. Jeżeli chcesz sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu to załóż konto, zaloguj się i uruchom wybrany test.. Maksymalna ilość błędów, jaką można popełnić, to 10 (powyżej tej ilości test jest niezaliczony).Przykładowy egzamin na żeglarza jachtowego.. Żeglarz Jachtowy.. Wiedza teoretyczna: 1 Przepisy 1.1 Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi .Zgłoszenie na egzamin na patent żeglarza jachtowego.. W każdym z pytań jedna z trzech odpowiedzi jest poprawna.. Jesteście gotowi?. Wyniki poznacie na zakończenie testu.. Tak czy inaczej - poniżej .1 Test na stopień żeglarza jachtowego Jest to test jednokrotnego wyboru - tylko jedna odpowiedź jest właściwa.. W celu poprawnego działania programu należy zezwolić na wyskokujące okna (pop-up).TESTY ŻEGLARZ JACHTOWY.. Jesteś żeglarzem a może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę na wodzie?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt