Pytania na egzamin żeglarza jachtowego

Pobierz

Umieszczone pytania są zgodne z wymaganiami PZŻ oraz PZMiNW.. Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu B. COLREG 1972 C. PRS - Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich Część III Wyposażenie i Stateczność Pytanie 2 Jacht L=15 m, wyporność ok. 20 ton.Darmowy dostęp do testów żeglarskich i motorowodnych oraz do skatalogowanej bazy wiedzy w postaci ponad tysiąca haseł.. Do tego nauczcie się paru podstawowych znaków (reszty egzaminatorzy też nie znają) i sygnałów dźwiękowych (żółte i biało czerwone romby wskazujące drogę, zakaz cumowania, uwaga, zmieniam kurs w prawo/lewo, wzywam pomocy i nie wiadomo czemu popularny: "moje maszyny pracują wstecz").Egzamin na patent Żeglarza Jachtowego składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.. W Chorwacji zdawałem egzamin na Voditelj'a Brodice.POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI TEST DLA EGZAMINATORÓW Pytanie 1 A.. -Prezes zarządu szkoły żeglarstwa Szekla-.. Tryb nauki, gdzie po wybraniu odpowiedzi system pokaże od razu poprawną odpowiedź, oraz tryb testu, gdzie po zakończeniu testu otrzymacie jego wynik.Żeglarz Jachtowy.. Przed Wami 75 pytań testowych, które symulują część teoretyczną egzaminu czyli test na żeglarza jachtowego.. Prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w .A może dawno już zdałeś egzaminy, a chcesz tylko przypomnieć teoretyczną wiedzę z przepisów, locji, budowy jachtów, meteorologii czy teorii żeglowania?.

E-mail: Zapraszamy!Baza pytań na żeglarza jachtowego.

Test nr 5. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do : Prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych.. Tak czy inaczej - poniżej znajdziesz wiele testów z różnych dziedzin.Przykładowy egzamin na żeglarza jachtowego.. A wiedza, którą bada ten test jest przydatna w ogromnej większości także żeglarzom.. W celu przygotowania się do egzaminu zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami jakie pojawiają się na egzaminach pisemnych.. Logowanie W trybie demonstracyjnym ilość dostępnych pytań ograniczona jest do 150.Skła­da się z 75 pytań.. Dla porównania "zdajcie sobie" test na sternika motorowodnego.. Wynik pozytywny otrzymasz przy udzieleniu prawidłowej odpowiedzi nastruktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru), warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych odpowiedzi, maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut.. Egzaminy i patenty żeglarskie.. Jesteś żeglarzem a może dopiero rozpoczynasz swoją przygodę na wodzie?. Aktualności.. A może egzamin masz już za sobą, a chcesz podszkolić się z wiedzy teoretycznej?. Budowa Jachtu.. Zaliczyć musimy 65 poprawnych odpowiedzi - co przynosi sukces.. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.. Przepisy 2.. Ratownictwo 4.. Wyniki poznacie na zakończenie testu.. Spośród poniższych pytań egzaminatorzy wybiorą pytania jakie pojawią się na egzaminie.Pytania i odpowiedzi testów na patent żeglarza jachtowego: przepisy śródlądowe, budowa jachtu, teoria żeglowania, locja, meteorologia, ratownictwo..

Testy na egzaminy po roku 2013 1.

zęść teoretyczna to Test z 75 pytaniami zamkniętymi, gdzie każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź.. Dziś przystępujesz do egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.. Masz 90 minut na udzie­le­nie odpo­wie­dzi.. Locja .. Poniżej prezentujemy zbiór pytań z podziałem na przedmioty egzaminacyjne.. Część teoretyczną egzaminu stanowi test jednokrotnego wyboru, składający się z 75 pytań.. Ratownictwo 4.. W "Żaglach" 8/2013 (str. 111) Jacek Czajewski napisał, że CD dodawany do książki "Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski" zawiera kompletną bazę pytań na egzamin teoretyczny na żeglarza jachtowego.Poza tym uprawnienia żeglarza jachtowego - bo właśnie takie chcecie na tym egzaminie zdobyć.. Możesz pomy­lić się tyl­ko 10 razy, ponie­waż aby otrzy­mać pozy­tyw­ny wynik z czę­ści teo­re­tycz­nej musisz popraw­nie odpo­wie­dzieć na 65 pytań z 75.Sztorm Testy z wiedzy żeglarskiej.. Teoria Manewrowania.Wykonujemy standardowo: wyjście i wejście do portu, zwroty przez sztag i rufę, człowiek za burtą.. Moim zdaniem 90% pytań jest O.K.. Przepisy 2.. Budowa jachtu 6.. W systemie dostępne są 2 tryby.. Budowa jachtu 6.. Po zaliczonej części praktycznej piszemy testy..

(zmiana uprawnien i egzaminów) 1.

Wprowadzenie do żeglarstwa.. Jesteście gotowi?. Cały (75 pytań ze wszystkich tematów) przykładowy test egzaminacyjny na stopień zeglarza jachtowego: Test.PZŻ - oficjalna strona Polskiego Związku Żeglarskiego.. Teoria żeglowania 5.. Powodzenia!Egzamin na patent Żeglarza Jachtowego - część teoretyczna Witaj!. Wojtek Nowak.. Wszystkie pytania zamieszczone w programie są przykładowymi pytaniami mającymi na celu sprawdzenie wiedzy użytkownika.. Ile popraw­nych odpo­wie­dzi muszę udzie­lić, aby zali­czyć część teo­re­tycz­ną?. W każdym z pytań jedna z trzech odpowiedzi jest poprawna.. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin musicie uzyskać minimum 65 punktów.Przedstawiamy system sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego oraz radioperatora SRC (Short Range Certificate).. Teoria żeglowania 5.. Na rozwiązanie testu masz 90 min.. W celu poprawnego działania programu należy zezwolić na wyskokujące okna (pop-up).Testy egzaminacyjne na żeglarza jachtowego.. Pytania na egzaminie są z różnych dziedzin wiedzy - locji, przepisów, meteorologii, budowy jachtu a także m.in z ratownictwa.No może nie połowa ale 1/3 pytań nie powinna trafić na ten egzamin.. Locja .. Licencje.. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście..

Na patent żeglarza jachtowego jest 75 pytań.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt