Lasy strefy umiarkowanej prezentacja

Pobierz

Ekosystemy wchodzące w skład biomu charakteryzują się podobnymi warunkami życia oraz składem gatunkowym.. szerokolistny las liściasty strefy subtropikalnej występuje w strefie, w której nie ma wyraźnych różnic między latem i zimą.Do formacji drzewiastych należą lasy wilgotne, równikowe, podzwrotnikowe, a także lasy strefy umiarkowanej.. Z wyjątkiem lasów kolchidzkich, w pozostałych .2.. Każda warstwa ma własne typowe rośliny i zamieszkujące ją zwierzęta.PREZENTACJA- wysłuchaj .. Drzewami dominującymi są dąb, buk i grab.. W lesie można również spotkać dziko rosnące poziomki oraz jeżyny, dobrze nam wszystkim jagody - czyli borówkę czernicę oraz grzyby (podgrzybki, borowiki, kurki jak również trujące muchomory czy borowiki szatańskie)Mieszkańcy strefy umiarkowanej Ludność strefy umiarkowanej mieszka przeważnie w domach murowanych, często wielopiętrowych, ogrzewanych zimą i klimatyzowanych latem.. Znaczne zacienienie wynikające z obecności drzew liściastych i dużego zwarcia koron ogranicza rozwój podszytu i runa w okresie letnim.. Runo - rośnie tam: wiele gatunków grzybów, jak np. muchomor, borowik czy maślak; paprocie; mech; kwiaty (konwalia, przebiśnieg, fiołek); małe krzewy;LASY STREFY UMIARKOWANEJ Klimat umiarkowany Dzieli się na: umiarkowany ciepły morski (Europa Zachodnia) przejściowy (Polska) kontynentalny umiarkowany chłodny Fauna Gleby Jeleniowate: łosie, jelenie, sarny, daniele Drapieżniki: wilki, rysie, lisy, niedźwiedzie Ptaki: bociany,Klimat strefy wilgotnych lasów równikowych Wilgotne lasy równikowe rozciągają się po obu stronach równika, głównie w strefie klimatów równikowych..

Lasy liściaste - rosną w południowej części strefy umiarkowanej, w klimacie morskim.

Drzewa zimą zrzucaja liście, co umożliwia wiosną rozwój runa i podszytu leśnego.Las liściasty strefy umiarkowanej charakteryzuje się stosunkowo bogatym runem, które rozwija się na wiosnę, gdy drzewa nie mają liści i światło może bez trudu penetrować głębsze warstwy lasu.. Dla nauczyciela: Lekcja realizuje poniższe punkty podstawy programowej: - wskazuje na mapie położenie lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej -wymienia roślinność i zwierzęta lasu równikowego i lasu strefy umiarkowanej -omawia niektóre przykłady budownictwa, sposobów gospodarowania,Polska znajduje się w strefie klimatycznej umiarkowanej, w której dominują lasy liściaste zrzucające liście na zimę oraz lasy mieszane.. LASY LIŚCIASTE STREFY UMIARKOWANEJ Asia Golankiewicz Ania Wojciechowicz BIOM to zbiór ekosystemów zajmujących rozległy obszar Ziemi.. Największe obszary lasów równikowych znajdują się na Nizinie Amazonki w Ameryce Południowej, Kotlinie Konga w Afryce i na wyspach Archipelagu Malajskiego, które są częścią Azji.BIOM?. Mogą rosnąć wszędzie tam, gdzie temperatura przekracza latem +10°C, a roczne opady wynoszą powyżej 200 mm.. Rosną one przez okres wiosny i lata, na jesień zaś tracą liście.Las strefy umiarkowanej jest biomem, który podlega znacznym zmianom temperatury w ciągu roku i odpowiednim zmianom w cyklach wegetacyjnych..

Na obszarze tym występuje klimat umiarkowany i chłodny.Lasy liściaste strefy umiarkowanej.

Różne klimaty i gleby wiążą się z różnymi rodzajami lasów.Geografia 5Klimat umiarkowany - rodzaj klimatu, występującego na znacznej powierzchni półkuli północnej i półkuli południowej Ziemi, który cechuje się wahaniem średniej rocznej temperatury w granicach od 0°C do 10°C oraz występowaniem opadów atmosferycznych w różnych porach roku.Klimat umiarkowany półkuli północnej dzieli się na: klimat umiarkowany chłodny (część północna) i .4 Strefa klimatyczna: umiarkowana Krótka charakterystyka klimatu i gleb: Klimaty tej strefy są najbardziej zróżnicowane i dzielą się na: a) ciepłe: wybitnie morski i morski, przejściowy, ciepły, kontynentalny z odmianą suchą i wybitnie suchą b) chłodne: morski, przejściowy, chłodny, kontynentalny z odmianą skrajnie i wybitnie suchą - głównie półkula północna .. Rozciągłość Polski z zachodu na wschód oraz z północy na południe to tylko kilkaset kilometrów, ale można już zaobserwować pewne zróżnicowanie klimatyczne, a w konsekwencji także zróżnicowanie składu gatunkowego lasów.W strefie lasów równikowych panuje przez cały rok stała, wysoka temperatura powietrza, a także utrzymują się obfite opady deszczu.. Jeden z typów lasów deszczowych.. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!. Tworzą je następujące gatunki drzew: dęby, kasztany, klony, buki, wiązy, jesiony czy wreszcie brzozy..

jodła leszczyna FloraLasy w strefie umiarkowanej są zazwyczaj mieszane, czyli mają zarówno drzewa iglaste, jak i liściaste.

Opady są duże 75-5 mm, całoroczne głównie jesienią i zimą.. W lesie umiarkowanym występuje przewaga drzew liściastych i / lub iglastych.W tym odcinku staram się omówić wilgotny las równikowy, zwany również tropikalnym oraz lasy strefy umiarkowanej, staram się podać podobieństwa i różnice jaki.Lasy liściaste strefy umiarkowanej charakteryzuje względnie mała liczba gatunków drzew.. Lasy te mają wilgotny klimat, częste deszcze, silne wiatry, drzewa i charakterystyczne łąki.. Najbardziej kojarzone z tajgą, północne lasy Eurazji rozciągają się na ogromnym odcinku lądu o długości ok. 9000 km, biegnącym ze wschodu na zachód, od Oceanu Spokojnego do Półwyspu Skandynawskiego.. Cechą charakterystyczną lasu jest jego warstwowość.. Lasy liściaste w Polsce .. Do chwili ekspansji człowieka i przejścia z wędrownego na osiadły tryb życia, lasy takie porastały tereny nizinne, wyżyny oraz niskie partie gór.W obszarze pozatropikalnym na półkuli północnej: zimozielone lasy liściaste strefy umiarkowanej ciepłej, lasy zrzucające liście na zimę, lasy klimatu oceanicznego, subarktyczne lasy brzozowe.. Są to: buk, grab, dąb, jesion, klon, lipa, wiąz, brzoza, wierzba.Las mieszany - las iglasto-liściasty występujący w strefie klimatu umiarkowanego i klimatu podzwrotnikowego; drzewostany półkuli północnej tworzą drzewa liściaste (dąb, buk, klon, brzoza) i drzewa iglaste (sosna, jodła, świerk, modrzew); drzewostany półkuli południowej budują drzewa liściaste (bukan, zacierp, eukaliptus) oraz iglaste z rodziny zastrzalinowatych .Tajga, borealne lasy iglaste klimat..

: ) ŹRÓDŁA:Rośliny charakterystyczne dla lasu strefy umiarkowanej to m.in.: brzoza, olcha, lipa, buk, dąb, wierzba, klon, wiąz oraz topola.

Lasy liściaste występują w klimacie umiarkowanym, gdzie występuje podział na pory roku.. Duże znaczenie ma wiąz, klon, lipa i jesion.. Niektórzy zatrudnieni są w gospodarstwach rolnych.Lasy liściaste występują w klimacie umiarkowanym ciepłym, gdzie występuje podział na pory roku.. Na obszarach jego występowania znajdują się liczne jeziora, rzeki i strumienie.. Lasy równikowe występują w strefie równikowej i są przerwane jedynie łańcuchem Andów w Ameryce Południowej oraz wyżynami we wschodniej Afryce.Las strefy umiarkowanej cechuje się strukturą warstwową (struktura warstwowa lasu).. Lasy te są starannie zagospodarowane, dostarczają drewna i wykorzystywane są do produkcji papieru.. Roczna amplituda temperatury powietrza od 15-17°C.Plik Lasy strefy umiarkowanej.ppt na koncie użytkownika paulimauli • folder prezentacje multimedialne • Data dodania: 9 maj 2012Wilgotne lasy strefy umiarkowanej, lasy deszczowe strefy umiarkowanej, zawsze zielone lasy deszczowe strefy umiarkowanej - formacja roślinna zdominowana przez wiecznie zielone lasy występujące na obszarach panowania wilgotnych odmian klimatu umiarkowanego i podzwrotnikowego.. Ponieważ dominują drzewa o liściach przypominających liście wawrzynu lasy te bywają określane jako lasy wawrzynolistne.. Wiele gatunków wykorzystuje więc okres bezlistności i w ciągu wczesnych miesięcy wiosennych zakwita, wydaje owoce .W Ameryce Północnej wilgotne lasy strefy umiarkowanej zajmują obszary na zachodnim wybrzeżu, w zasięgu oddziaływania Prądu Alaskańskiego.Ciągną się one południkowym pasem nadpacyficznym od wyspy Kodiak po północną Kalifornię.Mrozy niemal nie występują - średnia temperatura stycznia na południowym wybrzeżu Alaski wynosi ok. 0-3 °C, a na wybrzeżu Kalifornii 8-9 °C.KLIMAT Las równikowy rośnie w strefach wilgotnych i gorących, gdzie: prawie przez cały rok występują obfite opady "strefa deszczy zenitalnych", roczne opady deszczu przekraczają 2000mm, stale panuje wysoka temperatura, średnia roczna - ok. 25°C, jest silne nasłonecznienie, nie rozróżnia się pór roku.The lasy umiarkowane są to bardzo zróżnicowane lasy, położone w strefach umiarkowanych planety Ziemi.. Lata chłodne, zimy łagodne.. Lasy te dzielą się na trzy części: runo, podszyt i korony drzew..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt