Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na dztwo lub ctwo

Pobierz

tworzenie tekstu z użyciem rzeczowników zakończonych na -ctwo, -dztwo, -stwo.. bogaty -.. Końcówka -cki znajduje zastosowanie w przymiotnikach utworzonych od tematów zakończonych na t , c , ć , k , cz, np. asystent - asystencki.Klasa 6 Klasa 7 Polski Ortografia.. ładować- rysować- piastować- opiekować-rabować-poczęstować- Zaloguj się.. Utwórz z nimi zdania.. Od podanych czasowników utwórz rzeczowniki zakończone na: -un, -unka, -unek.. 2010-05-20 18:38:45 Od podanych wyrazów utwórz nazwy pojęć zakończone na - stwo , - ctwo , - dztwo .Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -ctwo.. - pl.ya.guru.. Wyrazy: Bogacz Paskuda Ohyda Ptak Lotnik Ponurak Krętacz Wojewoda Pirat Tatarnik Inwalida Opat Maniak Próżniak Śledzić Kłusownik Dowódca DAJE NAJ ZA DOBRĄ ODPOWIEDŹ !. d) zapisz przymiotniki utworzone od podanych miejscowości.. Od podanych słów utwórz - Zadanie 7: Język polski 7.. Malina7707.Wyrazy zakończona na - dztwo?. paskuda - paskudztwo.. 2011-03-24 11:02:20 Wymienisz mi po trzy wyrazy kończące się na - dztwo ; -ctwo ; - dzki ; - cki ?. bogacz-paskuda-ohyda-ptak-lotnik-sąsiad-ponurak-krętacz-wojewoda-pirat-taternik-inwalida-opat-maniak-próżniak-śledzić-kłusownik-dowódca-ratownik-namiestnik-Od podanych wyrazów utwórz nazwy pojęć zakończone na -stwo , -ctwo , -dztwo.. doradzić - doradztwo.. śledzić -.. Question from @197913 - Szkoła podstawowa - Polskic) utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -dztwo lub -ctwo..

Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na -dztwo, -ctwo.

rozwiązane.. Nauka o języku cz. 2 - strona 61c) utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -dztwo lub -ctwo.. biedak - biedactwo.. W przypadku przymiotników zakończonych na -cki również stosujemy zasadę pisowni zgodnej z wymową.. Mysłowice - mysłowiecki.. Utwórz z nimi zdania.. Zarejestruj się.. Te wyrazy to : a) próżniak - .. b) kłamać - .. c) zwyciężać - .. d) kierownik - .. e) przewodzić - .. f) doradza- .. Z góry bardzo dziękuję ; ]Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na-dztwo lub-ctwo.. śledzić - śledztwo.. Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -dztwo lub -ctwo Słowa: bogaty,śledzić,biedak,doradzić,bracia,dowodzić1.. .Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - erz lub eż.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. 2011-03-11 19:01:48 potrzebuje wyrazów z tymi końcówkami - dztwo - ctwo -dzki -cki, znacie ?. biedak - biedactwo.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Katowice - katowicki.. Rzeczowniki z zakończeniami -ctwo / -dztwo Odkryj karty.Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na erz lub eż młodzi tańczy pasie kradnie zad 2 od podanych bezokoliczników utwórz jednowyrazowe polecenia które mogłyby zostać przez ciebie wydane młodszemu koledzenp;rozwiązać -rozwiąż pomóc wymazać zabrać związać prosze na dziś..

!Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na ,,-ctwo" lub ,,-dztwo".

Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Jeżeli w zakończeniu tematu, od którego wyraz pochodzi, jest t, c, ć, cz albo k, piszemy -ctwo (kupiec - kupiectwo, lotnik - lotnictwo).. władać - możnowładztwo.. dowodzić - dowództwo.. Proszę mam to na jutro .. śledzić - śledztwo.. Uzupełnij wyrazy wpisując "u" lub "ó" silny mr- z, dobra wr - żka, harcerski ob- z p - szysty śnieg, d - ży ogr - d, psia b - da głęboki r - w, wysoki pr - g, ciężki b - j 3.. Przebieg lekcji: Lektura wiersza Agnieszki Frączek Guzik (podręcznik, s. 329) i analiza wyróżnionych w nim wyrazów.Do podanych rzeczowników dopisz pokrewne rzeczowniki zakończone na -dziwo lub -ctwo.. bracia - bractwo.. Czytelnik-.. Rzeczowniki , które są nazwami pojęć lub cech , są zakończone cząstką - .. Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - stwo.. Pomożesz ?. ohyda - ohydztwo.. 2011-03-24 11:02:20Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Mam już konto, .. Utwórz od podanych wyrazów rzeczowniki zakończone na -ctwo lub -dztwo.. Podsumowanie - końcówki -stwo, -ctwo, -dztwo Sortowanie według grup.. dowodzić - dowództwo.. Pomożesz ?. bogaty - bogactwo.. [45] Rzeczowniki zakończone na -ctwo.. Klasa 6 Polski.. Rzeczowniki zakończone na -ba.. paskuda - tkacz - kupiec - szlachta - biedak - lotnik - krótkowidz - sąsiad - próżniak - jasnowidz - górnik - inwalida - przywódca - Ćwiczenie 4 Do podanych rzeczowników dopisz pokrewne przymiotniki..

Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na -ctwo, -stwo, -dztwo.

Klasa 6 Polski.. Biskupiec - biskupiecki.. d) zapisz przymiotniki utworzone od podanych miejscowości.. Rzeczowniki zakończone na -ctwo 13.9. bogaty - bogactwo.. Nie mam konta, zarejestruj się.. Wyrazy: Bogacz Paskuda Ohyda Ptak Lotnik Ponurak Krętacz Wojewoda Pirat Tatarnik Inwalida Opat Maniak Próżniak Śledzić Kłusownik Dowódca DAJE NAJ ZA DOBRĄ ODPOWIEDŹ .. doradzić -.. Biskupiec - biskupiecki.. bracia - bractwo.. 2010-10-03 17:30:59 Od podanych wyrazów utwórz nazwy pojęć zakończone na - stwo , -ctwo , -dztwo.. Katowice - katowicki.. - ctwo Kaleka -.Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na -dztwo -ctwo -stwo śledzi śąsiadowac dowodzic pirat partacz robak dziecko grubianin malarz mieszczaninanswer.. Zgodnie z wymową piszemy -ctwo w rzeczownikach utworzonych od wyrazów, których temat kończy spółgłoska t, c, ć, cz lub k .W rzeczownikach utworzonych od wyrazów, których temat kończy się na - d, - dz lub - dź, piszemy przyrostek w postaci - dztwo, np. inwalida - inwalidztwo..

Od Podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - ctwo, - stwo, - dztwo.

Question from @Skibak12 - Szkoła podstawowa - PolskiOpublikowany in category Polski, 20.08.2020 >> .. sąsiad-kupiec-inwalida-wojewoda-taternik-paskuda-2.. doradzić - doradztwo.. -Stwo: Szaleniec -.Od podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na ,,-ctwo" lub ,,-dztwo".. pisownia zakończeń - ctwo, dztwo O rety!. śledzić - śledztwo.Przymiotniki zakończone na -cki.. dowodzić - dowództwo.. Oto przykłady: śledzić - śledztwo, przywódca - przywództwo).Od podanych wyrazów utwórz nazwy pojęć zakończone na - stwo, -ctwo , - dztwo.. Wpisz z lub s. ….handlować ….chłodzić ….sumować ….hańbić ….sinieć ….chować ….szarzećOd Podanych wyrazów utwórz rzeczowniki zakończone na - ctwo, - stwo, - dztwo - ctwo Kaleka -szlachta -czytelnik -- stwo szaleniec -autor -dobrodziej -- dztwo śledzić -sąsiad -inwalida -.. rodzić - kazirodztwo.. Pomożesz ?. Mysłowice - mysłowiecki.. Siedlce .tworzenie rzeczowników zakończonych na -ctwo, -dztwo, -stwo od podanych wyrazów.. Jeśli zaś jest d, dz bądź dź, piszemy wówczas -dztwo.. przykład: inwalida - inwalidzkiPisownia rzeczowników zakończonych na - ctwo, -dztwo, -stwo.. 2011-06-07 17:54:51od podanych czasownikow utwórz rzeczowniki, odrobisz ?. jasnowidz - jasnowidztwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt