Egzamin maturalny angielski 2021

Pobierz

Arkusz PDF, transkrypcja, odpowiedzi i nagranie:Test z angielskiego, matura 2021, maj - podstawowy.. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkowe; ArchiwumEgzamin maturalny z języka obcego nowożytnego W roku szkolnym 2020/2021 wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego odpowiadają: 1) w przypadku wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - poziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi)Język angielski - poziom podstawowy (6.05.2021 - 9:00) EJAP-P0-.. Arkusz egzaminacyjny; Zasady oceniania rozwiązań zadań; Język angielski - poziom rozszerzony (07.05.2021 - 9:00) EJAP-R0-.. Matura język angielski 2021 maj (poziom rozszerzony) Matura: CKE.. Karta odpowiedzi.. Nagrania.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Karta odpowiedzi.. Egzamin maturalny z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.W poniedziałek 5 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała "Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w maju) 2021 roku".Język angielski..

Egzamin maturalny w Formule 2022.

Arkusz egzaminacyjny.W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna - od 4 do 20 maja, a część ustna - od 19 do 21 maja, z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną .. O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkowe; Archiwum; Egzamin maturalny w Formule 2023.. Poziom podstawowy.. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym składa się zazwyczaj z 10 zadań.. Oryginalne odpowiedzi CKE będą dostępne 5 lipca.Matura 2021.. EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY DATA: 6 maja 2021 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00 CZAS PRACY: 120 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50 Instrukcja dla zdającego 1.. Do uzyskania: 50 punktów.. Ostatnia aktualizacja: 07.05.2021 19:26Matura język angielski 2021 maj (poziom rozszerzony) - Arkusze CKE, Operon - matura, egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny.. rozwiń zwiń Czytaj także .. Matura 2021 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - ARKUSZ CKE.. Test zawiera propozycje rozwiązań..

Arkusz maturalny: angielski podstawowy.

O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkowe; ArchiwumMatura z języka angielskiego 6 maja 2021.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.. 2.W roku 2021 egzamin maturalny z języka angielskiego jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. 3 , zwanych dalej "wymaganiamiEGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY DATA: 7 maja 2021 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00 CZAS PRACY: 150 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50 Instrukcja dla zdającego 1.. 2.Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2022 > Arkusze > 2021.Egzamin maturalny.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1-10).. Arkusz egzaminacyjny dla osób bez niepełnosprawności i osób ze specyficznymi problemami w uczeniu się (EPOP-) Arkusz 1 - Test.. Egzamin ten można podzielić na 3 części, z których pierwsza to zadania ze słuchu, druga - pytania odnośnie tekstu, a ostatnia - to praca pisemna.Egzamin: Egzamin maturalny Przedmiot: Język angielski Poziom: Poziom podstawowy Forma/Formy arkusza: EJAP-P0-100 (wersja A, wersja B) Termin egzaminu: 6 maja 2021 r. Data publikacji dokumentu: 21 czerwca 2021 r. Warszawa 2021Po południu rozpocznie się egzamin maturalny z filozofii..

Arkusz maturalny: angielski rozszerzony.

O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Materiały dodatkowe; Archiwum; Egzamin maturalny w Formule 2023.. Egzamin maturalny w Formule 2022.. Ilość zadań: 10.. Arkusz egzaminacyjny (wersja A) Transkrypcja nagrań; Nagrania; Zasady oceniania rozwiązań zadań; EJAP-P0-.. Zasady oceniania rozwiązań zadań.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1-10).. Arkusz egzaminacyjny (wersja A)Matura język angielski 2021 maj (poziom podstawowy) Matura: CKE.. Arkusz PDF, transkrypcja, odpowiedzi i nagranie:Poziom podstawowy.. Formuła od 2015.. Arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (EPOP-) Arkusz 1 - Test.Egzamin maturalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt