Zasady i formy prowadzenia rozmowy sprzedażowej

Pobierz

Scharakteryzowano także typy klientów oraz zwrócono uwagę na zasady etyki i bezpieczeństwa pracy związanej ze sprzedażą.Kwalifikacje w zawodzie AU20 - Uczeń: 1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży; 2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; 3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży; 4) określa rodzaje zachowań klientów; 5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;Sprzedaż towarów - uczeń charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży, przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży, stosuje różne formy i techniki sprzedaży, określa rodzaje zachowań klientów przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej, udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży, prezentuje .9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.. Przechodzenie od razu do konkretów, może okazać się zgubne, a co najmniej nieprofesjonalne.. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.18.. Dlatego takie rozmowy warto zarezerwować dla klientów najlepiej rokujących i dla tych najgrubszych deali.. Duży nacisk położono na prowadzenie rozmowy sprzedażowej i cechy osobowościowe sprzedawcy..

Zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej.

To właśnie dzięki tym kontaktom odnosimy sukcesy zawodowe i to w nich możemy pokazać, że jesteśmy gentlemanami.. Rozmowa sprzedażowa onlineKwalifikacje w zawodzie A18 - Uczeń: 1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży; 2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; 3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży; 4) określa rodzaje zachowań klientów; 5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej; 6) udziela informacji o towarach i .4) prowadzi rozmowę sprzedażową 1) rozróżnia komunikację werbalną i niewerbalną 2) wymienia zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej 3) charakteryzuje etapy rozmowy sprzedażowej 4) dobiera sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta 5) realizuje zamówienie klienta w różnych formach sprzedażyrozmowy do osoby kompetentnej, poproŚ klienta o pozostawienie kontaktu do siebie i obiecaj oddzwonienie w okreŚlonym czasie, po czym oddzwoo tak szybko, jak bĘdzie to moŻliwe.. 1 Zasady .2.. Bez względu na to czy rozmawiasz przez telefon z jedną osobą, czy jesteś uczestnikiem telekonferencji powinieneś zawsze zostawić po sobie dobre wrażenia.. Sztuką jest prowadzenie rozmowy w.W publikacji szczegółowo omówiono metody prowadzenia sprzedaży.. osiĄgniĘcie perfekcji w zakresie odbierania i prowadzenia rozmÓw telefonicznych nie2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; 3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży; 4) określa rodzaje zachowań klientów; 5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej; 6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży; 7) prezentuje ofertę handlową;Rozmowa z klientem - co widać przez telefon..

dobrać zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta.

Warto przed spotkaniem "sprawdzić" naszego rozmówcę w internecie i dowiedzieć się czegoś o nim.Schemat rozmowy sprzedażowej- Nawiązanie kontaktu, tu gdzie rozmowa zaczyna się i kończy.. Wysłuchując obiekcji klienta, gdy masz tendencję do .4) prowadzi rozmowę sprzedażową 1) rozróżnia komunikację werbalną i niewerbalną 2) wymienia zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej 3) charakteryzuje etapy rozmowy sprzedażowej 4) dobiera sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta 5) realizuje zamówienie klienta w różnych formach sprzedażyZainteresowanie innych wybraną tematyką i wciągnięcie ich do dyskusji to cenne umiejętności, ale to dopiero połowa sukcesu.. Problem, który przedstawiasz, musi być adekwatny i ważny dla klienta.Zasady przeprowadzenia rozmowy sprzedażowej Babych Elina, 1LG START Prawidłowy przebieg procesu spredaży, a w szczególności odpowiednio przeprowadzona rozmowa sprzedażowa wpływa na to, czy klient zechce robić zakupy w naszym sklepie.. Twoim głównym narzędziem do prowadzenia rozmowy są pytania - mądre, wskazujące na to, że rozumiesz potrzeby klienta i maksymalnie starasz się im wyjść na przeciw.Struktura dobrej rozmowy sprzedażowej powinna zawierać kilka elementów, które możemy elastycznie dostosowywać do specyfiki branży i konkretnej oferty..

Przygotuj się do rozmowy sprzedażowej z klientem.

Bądź krok przed klientem.. W końcu to od tego etapu rozmowy sprzedażowej zależy, czy klient z nami porozmawia, a tym samym da szansę na sprzedaż, czy też nie.Nawet jak jesteś sprzedawcą od 20 lat, albo tym bardziej jak jesteś sprzedawcą od 20 lat.. Zasady prezentowania oferty handlowej.. (Prowadzenie sprzedaży).Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży i prowadzeniem rozmowy sprzedażowej, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, określaniem rodzajów .Zasady obsługi klienta w różnych formach sprzedaży.. Teraz zajmiemy się podstawami.Oczywiście taka rozmowa pochłania znacznie więcej czasu niż inne formy rozmowy sprzedażowej.. prowadzić rozmowę sprzedażową zgodnie z zasadami.. Jeśli chcesz być odebrany jako bardziej zdecydowany i agresywny, podwiń rękawy, rozluźnij krawat.. Zdefiniuj wyzwanie, z którym mierzy się Twój klient.. Sposoby radzenia sobie ze stresem pracy sprzedawcy.Materiał nauczania Ilość godzin Omówienie programu nauczania i systemu oceniania.. Zasady pracy zespołowej przy obsłudze klientów.. 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi klientów.. 1 Analiza przepisów prawa dotycząca sprzedaży towarów.. ROZMOWA SPRZEDAŻOWA 10 OBSŁUGA KLIENTÓW - PODRĘCZNIK ZASADY OBSŁUGI KLIENTA W RÓŻNYCH FORMACH SPRZEDAŻY ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ O rynku można mówić wtedy, gdy dochodzi do transakcji, czyli wymiany towa-rowo-pieniężnej..

Początek rozmowy bywa dla wielu sprzedawców szczególnie trudny.

Kontakty z innymi ludźmi to podstawa naszych relacji w społeczeństwie.. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Uczeń:Rozdział 1.. Profesjonalna rozmowa telefoniczna to nie tylko wymiana komunikatów werbalnych mających prowadzić do ustalenia pewnych kwestii, to .. przyjąć zamówienie klienta na określony towar2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; 3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży; 4) określa rodzaje zachowań klientów; 5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej; 6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży; 7) prezentuje ofertę handlową;8 zasad profesjonalnej rozmowy telefonicznej.. 1 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w obsłudze klienta.. Należą do nich m.in. te wymienione poniżej.. obsłużyć klienta zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym.. Przede wszystkim jednak należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, które pozwolą nam na efektywne przekazanie treści odbiorcy.Rozmowa to klucz do sukcesu.. W czasie jednego spotkania handlowiec mógłby wykonać 10, 15, 30 razy więcej telefonów do klientów.. Przez telefon "widać" także mowę ciała.. Dostęp do ogromnych zasobów informacji znajdujących się w internecie, aktywność w mediach społecznościowych oraz możliwość śledzenia na bieżąco zmian zachodzących na świecie sprawił, że jest on doskonale wyedukowany.. Działania promocyjne przy obsłudze klientów.. Aby skutecznie przeprowadzić rozmowę Elementy 3Dzień dobry Temat 1: Zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej Proszę przeczytać temat w podręczniku str 48- 55 (skan w 2 załączniku) i obejrzeć filmy https .CECHY PROWADZENIA ROZMOWY Rozmowa jest realizowana w formie dialogu.. Umiejętność prowadzenia rozmowy jest zatem kluczową umiejętnością człowieka z klasą.. 1 Obowiązki pracownika podczas sprzedaży towarów.. Rozmowa sprzedażowa, promocja oferty sprzedażowej Uczeń: - zna zasady komunikowania się, - rozróżnia rodzaje informacji przekazywanych klientom indywidualnym i instytucjonalnym, - prezentuje ofertę sprzedażową, - wdraża poznane zasady obsługi klienta, - dobiera sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klientarozpoznać zasady obsługi klienta do formy sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym.. do aktywnego udziału w rozmowie, a co za tym idzie do lepszego zapamiętywania informacji.. Na rynku towarów działają sprzedawcy, którzy oferują produktyPodręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt