Sprawozdanie z koła informatycznego w szkole podstawowej

Pobierz

Witamy wszystkich bardzo serdecznie na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im.. Natomiast uczniowie klas młodszych (pierwszych, drugich i trzecich) należą do Klubu Wiewiórka.. Strona o wydarzeniach z 17 sierpnia 1944 r. - historia poległych lotników i pomnika poświęconego bohaterskiej załodze samolotu Liberator EW-275 "R .W Szkole Podstawowej im.. Janusza Korczaka w Choceniu W roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia dla uczniów w ramach innowacji pedagogicznej "Programowanie bez tajemnic".. W .Sprawozdanie z działalności chóru szkolnego CANTATA w Szkole Podstawowej w Chęcinach 2018/2019 W skład chóru wchodzą uzdolnieni muzycznie uczniowie naszej szkoły.. Celem sprawdzianu było przede wszystkim zbadanie, w jakim stopniu uczniowie .. w zajęciach koła informatycznego, rytmiki.W celu przeprowadzenia ewaluacji zajęć koła informatycznego należy ocenić: skuteczność programu - obserwacja postępów uczniów, przydatność programu - zebranie danych na temat tego, czy praca na zajęciach kółka powoduje poprawę ocen z informatyki i czy pomaga w osiągnięciu lepszych wyników na konkursach.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ KOŁA INFORMATYCZNEGO.. Opublikowano Październik 9, 2019.. Markowska Joanna 6.. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy V. Grzesik Karol 5.. Koło informatyczne realizowane było 1 godzinę tygodniowo..

Ponadto w szkole działa kółko misyjne.

13.monitorowanie liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej w .poznania możliwości innych niż gry czy korzystanie z Internetu i portali społecznościowych.. Szkolny zestaw progr.. Zadaniem koła informatycznego ma być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.. Uczestnikiem (Grantobiorcą) może być nie tylko nauczyciel, ale również trener, edukator lub inna osoba dorosła wykazujące predyspozycje do pracy z wybitnie uzdolnioną młodzieżą, mająca predyspozycje i warunki do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach koła informatycznego.. Szczegóły dotyczące projektu można znaleźć na stronie .. Zgodnie z przydziałem czynności miałam prowadzić zajęcia koła w wymiarze 1 .W Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim od lat działa szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża, które zrzesza uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych.. w Tomaszowie Mazowieckim przy Szkole Podstawowej nr 13 .. 3.PROGRAM DZIAŁALNOŚCI KOŁA HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI OPRACOWAŁA: IWONA KISEŁYCZKA,, Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie" Zespół Szkół w Debrznie Rok szkolny 2008/2009 Program zajęć kółka historycznego przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych poznawaniem przeszłości swojego kraju oraz swojej "małej ojczyzny".Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej: "Programowanie bez tajemnic" w Szkole Podstawowej im..

W roku szkolnym 2005/2006 działało w naszej szkole koło matematyczne, którego byłam opiekunem.

Kułaga Łukaszwiadomości z życia szkoły SP nr 2 w Kole, dwójka koło, edukacja, rekrutacja do klas sportowych, rekrutacja w Kole,Nie.. Uważam, że zagadnieniem najlepiej rozwijającym zainteresowania informatyczne jest programowanie, a najlepiej do tego celu .Sprawozdanie z działalności dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej .. Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw .KOŁO INFORMATYCZNE W RAMACH PROJEKTU CMI.. Zajęcia z programowania były realizowane z wszystkimi uczniami na lekcjach informatyki w .Sprawozdanie z projektu "Scena na piętrze" .. W zajęciach koła, prowadzonych na terenie naszej szkoły, bierze udział 12 uczniów z klas VI.4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc doc. 5.sprawozadnie z klasyfikacji klas 1-3 doc .. Celem zajęć było: - rozwijanie twórczej aktywności uczniów poprzez umożliwianie realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem zestawu komputerowegoWzór sprawozdania z realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu koła informatycznego w danym roku szkolnym.. Przewidywane efekty programu 5.. Czytaj więcej.. Sposób realizacji 6. w latach 2009/2014 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 .. Zajęcia odbywały się systematycznie we wtorki od godz. 15:30 do 17:00 zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły .Program koła informatycznego uwzględnia wzrastającą w ostatnich latach rolę edukacji informatycznej w szkole podstawowej oraz stanowi próbę spełnienia oczekiwań coraz liczniejszej grupy uzdolnionych dzieci..

Zajęcia koła informatycznego z uczniami SP w Bobrowcach 29.10.2019 r.Sprawozdanie z działalności katechetycznej .

Od 2003 roku jestem nauczycielką mianowaną.. Jana Pawła II w Olszynach.. W minionym okresie odbyło się 17 spotkań uczestników kółka komputerowego.. Luba Katarzyna 7.. Od 2005 roku pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach .Sprawozdanie z realizacji innowacji dydaktycznej W roku szkolnych 2016/17 w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu realizowano innowację dydaktyczna polegająca na włączeniu zajęć z programowania do zajęć z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.. Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021.Title: SPRAWOZDANIE Z PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO KL Author: Krzysiek Last modified by: Admin Created Date: 1/9/2020 12:15:00 PM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO KLPrezentuję sprawozdanie z realizacji zajęć kółka komputerowego.. Cele ogólne i szczegółowe 3. naucz.. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym w roku szkolnym 2013/2014 realizowano projekt edukacyjny "LEPSZY START W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ".. 2 Spis treści 1.. Procedury osiągania celów 4.. Tego dnia klasa 8 zorganizowała wiele atrakcji, mających na celu integrację wszystkich uczniów.. rok szkolny 2015/2016..

Ewaluacja Wstęp Program Koła Informatycznego przeznaczony jest do realizacji w klasach I-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.Szkoła Podstawowa im.

Obecny skład chóru liczy 61 osób (od klas IV do III gimnazjalnych).Program nauczania-> Informatyka Kursy komputerowe "Komputer w 35 krokach" - harmonogram zajęć informatycznych w klasie I Katarzyna Skrzypczak "Mój komputer" - program autorski do zajęć pozalekcyjnych Helena Kuchciak "Pierwsze kroki z komputerem" - program koła informatycznego dla uczniów kl. 4 szkoły podstawowej Kazimierz Bartuś; Arkusz kalkulacyjny "Wyniki klasyfikacji" Zenon LisekSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1.. Kąty Wrocławskie 04.06.2008 r. Pracuję jako nauczyciel matematyki od 1999 roku.. W KĄTACH WROCŁAWSKICH.. Wstęp 2.. W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W roku szkolnym 2012/2013 do sprawdzianu przystąpiło 40 uczniów.. w parafii Najświętszego Serca JezusowegoSzkoła Podstawowa w Witoni przystąpiła do realizacji projektu "Kod do przyszłości" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.. atrakcyjność .Koło informatyczne prowadzone jest przez p.Justynę Klimczyk, która już po raz drugi zdobyła grant na prowadzenie zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.. Na początku mojej pracy zatrudniona byłam jako wychowawca i matematyk w różnych typach szkół.. Noworol Patryk 4.. Mariana Lipskiego w Osuchowie obchodzono Dzień Dziecka.. Wierzba Aleksandra 2.. Projekt realizowany był przez Gminę Stara Biała, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.W przedstawionym tu sprawozdaniu dokonałam ewaluacji pracy koła matematycznego w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.. W zajęciach uczestniczyło 14 uczniów.2 Praca koła informatycznego powinna więc opierać się na: Zachęcaniu uczniów, przez jednoczesne stwarzanie im odpowiednich warunków, do korzystania z komputera jako narzędzia pomocnego w pracy twórczej, Wprowadzania uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej.. Dokument uwzględnia stopień realizacji celów oraz wnioski.. Jana Pawła II w Olszynach.. Głównym celem projektu jest aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 312 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2017/2018 SEMESTR II W okresie II semestru w ramach programu udało się zrealizować: Treści programowe Formy realizacji Osoba odpowiedzialna Zapoznanie z zasadami obowiązującymi podczas zajęć koła kulinarnych " Akademia Młodego Smakosza" Zapoznanie z celami programu,1 Program zajęć realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN (Koło Informatyczne) Opracował: Piotr Kępa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt