Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania what is the problem with the shirt

Pobierz

(0-5) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Marka i Susan na temat piłki nożnej.Odpowiedz na pytania 1.1.-1.5. zgodnie z treścią nagrania.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz CD2_AUFNAHME_17.wav i wskaż właściwe informacje - zadanie 3, str. 101 w podręczniku.. Vocabulary 1.34 .5 BRAIN BOOSTER Dopasuj pytania do zagadnień, których dotyczą.. 4.Wyszukaj w tekście pytania do Big Ala.. D.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. ( zadanie zostanie wykonane na lekcji) .. He bought/ didn't buy a T-shirt.. 4 strona 44 w podręczniku.. Odpowiedz na pytania.. 3 strona 44 w podręczniku.. Posłuchaj, uzupełnij brakujące słowa i zapisz rozwiązania w zeszycie, np. C - Schule.. Zadanie 7., oznaczone *, nawiązuje formatem do zadania na tworzenie wypowiedzi pisemnej w arkuszu (egzamin ósmoklasisty).. A .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Posłuchaj nagrania jeszcze raz odpowiedz na pytania When was matt at bekonscot?. 1 Jenny i Sam spędzają lato / wiosnę na farmie.. Następnie w zeszycie odpowiedz na pytania.. 1 CD 1.02 MP3 02 Posłuchaj pięciu wypowiedzi i zdecyduj, jak czują się te osoby.Przeczytaj tekst zaproszenia oraz dwie odpowiedzi.. Na pytania należy34 UNIT 4 Chores lesson 1 Zac's dream 1 Podpisz ilustracje odpowiednimi wyrazami.. Napisz krótkie dialogi na podstawie obrazków.. W testach zamieszczono wskazówki do różnego typu zadań..

Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania 1 What is man's problem?

3 Na farmie jest dużo / mało zwierząt.. .Ciąg dalszy powtórzenia- proszę przeczytać tekst 'My holiday" na str 91 i odpowiedzieć w zeszycie na pytania do tekstu ćw 10/91; Odpowiedz czy zdania w ćw 12/91 są zgodne z tekstem "My holiday" czy nie (true or false) Posłuchaj nagrania 3.16 i odpowiedz na pytania str 91 ćw 15; W ćwiczeniach poproszę zrobić 1,2,3,4,5 na str 56New hot spot 1 sb module2 by Macmillan Polska Sp.. Zapisz w zeszycie zasady.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.podanymi wyrażeniami.. 2 Dzieci codziennie wstają wcześnie / późno.. Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania jeszcze raz (.). - Zadanie 2: English Explorer New 2.Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.. Posłuchaj nagrania CD2_AUFNAHME_17.wav i odpowiedz na pytania słowami ja lub nein - zadanie 2, str. 101 w podręczniku.. ćwiczenia str. 64 zad 4Posłuchaj nagrania izaznacz poprawny obrazek.. a także u starszych dzieci mających problem z wypowiadaniem się zdaniami, a potrafiących czytać.. on + data, dzień tygodnia, wyrażenie on weekdaysTest przeznaczony na 60 minut Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 100 SŁUCHANIE 1.Posłuchaj nagrania.. Po pauzie posłuchaj nagrania i powtórz wyrazy..

Posłuchaj nagrania i‰sprawdź swoje odpowiedzi.

Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. (łicz helf problems du ju hir in the song) - Które dolegliwości usłyszyałeś w piosence?. 5 napisz zaproszenie na jakąś imprezę (może być inna niż w poleceniu).. nagranie do zad 1 strona 40.. Zadaniem osoby ćwiczącej jest wskazanie odpowiedniego obrazka, odpowiedź na pytania zadane przez terapeutę oraz dopasowanie podpisu do ilustracji.. 23 24 25Posłuchaj i powtórz.. Pronunciation 3 1.7 Posłuchaj nagrania.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Posłuchaj piosenki 3.21 i wskazuj dolegliwości które słyszysz.. Ollie's chores Dana's chores Mum's chores 3 Uzupełnij e-mail odpowiednimi wyrazami.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 6 1 a b 2 a b 3 a b 4 a bPosłuchaj nagrania docwiczenia.pl Kod: D8PB8Z Mein Test - minitest powtórzeniowy.. 4 Kiedy pada deszcz / świeci słońce, dzieci grają wkarty.. Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli (M-Mark lub S-Susan).. Odpowiedz na pytania 1-5 i zaznacz właściwą opcję a, b lub c. What is Mandy like?Posłuchaj nagrania i napisz słowa, które słyszysz.. Posłuchaj i odpowiedz 2011-04-13 20:53:58; Angielski ponownie sprawdź pytania:) 2010-01-10 19:44:02; Posłuchaj nagrania i wpisz nazwy przedmiotów szkolnych do planu lekcji 2015-01-07 16:13:57; Przeczytaj dialog ponownie i odpowiedz na pytania .Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Posłuchaj nagrania jeszcze raz.Odpowiedz na pytania..

8 Posłuchaj nagrania ipodkreśl właściwe słowa.

w nagraniu odpowiedz krótko na pytania.. Zapisz dwa przykłady do zeszytu: .. Sure, no problem - Oczywiście/ jasne nie ma problemu Refusing permission - odmawianie pozwolenia1.29 Posłuchaj nagrania i zakreśl właściwe słowa.. 2 has he got a High temperature .. na przykładzie zad.. Uzupełnij luki właściwymi pojęciami nadrzędnymi.Posłuchaj, Pokaż, Odpowiedz - część 2.. Odpowiedz ustnie na pytania z zad.. 1 bed/bad 2 men/man 3 then/than 4 pet/pat Shopping 4 1.8 Posłuchaj nagrania i napisz w zeszycie brakujące wyrazy.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wybierzcie temat i rozmawiajcie w parach.. Od niedawna wynajmujesz mieszkanie.. Zadaj pytania na podstawie obrazków i odpowiedz na nie.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wykonaj ćwiczenie ustnie.. W odpowiedziach dopisz godziny, o których wykonujesz dane czynności.. Znajdź w tych fragmentach tekstu przyimki in, on, at.. W każdej parze wybierz wyraz, który usłyszysz, i zapisz go w zeszycie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt