Uzasadnienie odmowy wyjazdu do sanatorium

Pobierz

leczniczym …W przypadku kiedy z ważnych powodów nie możemy wyjechać do wyznaczonego sanatorium w ustalonym terminie, powinniśmy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie …W przypadku kiedy z ważnych powodów nie możemy wyjechać do wyznaczonego sanatorium w ustalonym terminie, powinniśmy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie …Otrzymałem odmowę na wyjazd do sanatorium z ZUS.. Pamiętać należy, że NFZ podejmie decyzję, czy uznać nasz wniosek o zmianę terminu pobytu w …NFZ dodaje, że czasem zdarzają się sytuacje, gdy z ważnych powodów nie możemy skorzystać z przydzielonego nam wyjazdu do sanatorium, np. choroba, wypadek, sprawy … jak uzasadnić zmianę miejsca wyjazdu do sanatorium?. Na początku potrzebujesz skierowania lekarskiego z uzasadnieniem i sugerowanym miejscem leczenia, które wysyłane zostaje do …W dalszej kolejność NFZ wyznaczy nowy termin realizacji skierowania.. Powód powinien być w tym przypadku istotny i dobrze …Dowiedz się, czy skierowanie do sanatorium uzasadnia udzielenie urlopu zdrowotnego nauczycielowi.. Może pan wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania odmowy …Chcesz wyjechać do sanatorium z NFZ?. przez: agrawka11 | 2012.11.20 16:18:53 .. Co mogę zrobić?. Droga sądowa przysługuje też, gdy skierowania nie potwierdzono z braku …Swoją decyzję powinny jednak umotywować ważnymi przyczynami..

czytaj …Jak można zmienić termin skierowania do sanatorium?

Należy je złożyć w oddziale NFZ razem z …Zarówno potwierdzenie, jak i odmowa skierowania do sanatorium podlegają zaskarżeniu.. Jeśli fundusz uzna je za uzasadnione wyznaczy nowy termin wyjazdu do uzdrowiska, lub obniży koszt pobytu …Jeżeli zaś NFZ uzna, że rezygnacja była nieuzasadniona, chcąc pojechać do sanatorium w przyszłości będziesz musiał ponownie starać się o uzyskanie nowego skierowanie …Czekałam na wyjazd do sanatorium 3 lata.Dostałam termin z wyprzedzeniem 3 dniowym ,co według przepisów jest to okres nie mniejszy niż 14 dni.Napisałam odwołanie z …wyjazd do sanatorium do Kamienia Pomorskiego, ale mam bardzo kiepski dojazd, bo z 4 przesiadkami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt