Określ typ genetyczny podanych jezior

Pobierz

2012-01-29 21:33:22 Podaj 3 przykłady jezior słodkich i 3 przykłady jezior słonych w Azji.. Są to duże i płytkie jezioro o urozmaiconych kształtach, licznych zatokach,Matura 2015.. Wszystkie morza które zaraz podam przyporządkuj do odpowiednich kategori :) Dam [email protected] ;) -morze arabskie,morze norweskie , morze japońskie, morze arafura,morze banda,morze koralowe,morze czarne,morze śródziemne,morze czerwone,morze bałtyckie.. 2 p. Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie Cecha jeziora Nazwa jeziora Typ genetyczny jeziora Powstało w dnie rowu tektonicznegoNa rysunkach przedstawiono plany batymetryczne wybranych typów genetycznych jezior w Polsce, wykonane w różnej skali.. (1 pkt) Układ sieci rzecznej w Polsce cechuje asymetria dorzeczy dwóch największych rzek, a sieć rzeczna na obszarze nizin Polski wykazuje układ zarówno południkowy, jak i równoleżnikowy.Jezioro tektoniczne - typ genetyczny jeziora, które powstaje w wyniku wypełniania wodą głębokich rowów tektonicznych, ukształtowanych w wyniku ruchów płyt tektonicznych.Mają zróżnicowaną wielkość.. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior (wybrane spośród podanych) oraz ich typ genetyczny.. Powszechne jest występowanie jezior o genezie tektoniczno-polodowcowej, takich jak Jezioro Górne w Ameryce .Podaj przykłady 2 obszarów, w których obecnie zachodzi zjawisko rozsuwania płyt litosfery: Jaki typ genetyczny jezior powstaje w dolinach ryftowych/ Podaj 2 nazwy własne jezior tego typu..

Genetyczne typy jezior.

Geografia poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - to tutaj dowiedzie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć o dzisiejszym egzaminie maturalnym.. (2 pkt) Przyporządkuj każdemu z podanych obszarów Polski charakterystyczny dla niego typ genetyczny jezior.. Jeziora polodowcowe - wypełniają zagłębienia terenu powstałe wskutek działalności lodowców i lądolodów.. Nazwy typów jezior wybierz spośród podanych poniżej.. Ten drugi aspekt, przez wielu autorów (Kajak, 2001; Szmeja, 2006; Choiński, 2007) jest opisywany na .Geografia !. Na podstawie: D. Makowska, Geografia, Warszawa 2002.. Około .. Przyporządkuj każdemu z jezior odpowiedni typ genetyczny.. Jeżeli chcesz poznać charakterystykę typów jezior i ich przykłady, najedź kursorem na typ jeziora.. Wpisz do tabeli nazwy typów genetycznych wybrane z podanych poniżej.Schemat przedstawia podział genetyczny jezior.. 6.Zadanie 12.. Występują głównie na pojezierzach i w górach.typy genetyczne jezior.. Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie Cecha jeziora Nazwa jeziora Typ genetyczny jeziora Powstało w dnie rowu tektonicznego Jest pozostałością po dawnym morzu Wypełnia zapadliska lub leje krasoweNajwiększe jeziora w Polsce nie mieszczą się nawet w Top 100 jezior na świecie..

Wyróżniono ok. 20 typów genetycznych jezior.

Zazwyczaj są głębokie, mają wydłużone kształty i strome stoki.. Morze Kaspijskie - reliktowe2.. Dla naszego kraju najbardziej charakterystyczne są jeziora powstałe podczas okresu zlodowaceń plejstoceńskich.. Nazwa morza Typ morza Morze Arabskie , Morze Norweskie Morze Jawajskie, Morze Celebes Morze Południowochińskie, Morze Japońskie Morze Bałtyckie, Morze Azowskie Typy mórz: otwarte, przybrzeżne, międzywyspowe, śródlądowe.. Zadanie 48*.. poleca 79 % .. typy jezior w polsce.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Jednym ze sposobów klasyfikacji jezior jest ich podział na podstawie sposobu powstawania ich misy.. jeziora rynnowe.. Z myślą o nich publikujemy zadania, które pomogą im przygotować się do .Typ genetyczny: polodowcowe, przybrzeżne, tektoniczne, wulkaniczne.. Przeanalizuj podane informacje, następnie porównaj trzy wybrane typy genetyczne jezior.. Rozróżniamy podtypy jezior polodowcowych: - zastoiskowe - powstają przez zatamowanie odpływu wody przez lodowiec.. Wyróżnia się następujące typy genetyczne jezior: Jeziora lodowcowe lub polodowcowe - związane z działalnością lodu lodowcowego lub wód związanych z lodowcem.. R1WPXgu2f6Yif 1 Wersja alternatywna: W tabeli zamieszczono podział genetyczny jezior.. rozpocznij naukę .. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce..

Główne typy jezior w Polsce.

Nazwa : Tanganika, Druzno, Jeziora Pereszpa, Morze Kaspijskie, Mamry Typy genetyczne jezior: deltowe, tektoniczne, morenowe, reliktowe, krasowe Cecha jeziora Nazwa Typ genetyczny Znajduje się na obszarze akumulacji rzecznej.Główne typy genetyczne jezior w Polsce to: polodowcowe np. Mamry; przybrzeżne np. Sarbsko;Typy genetyczne jezior - klucz Lekcja z Edu.esri.pl .. Hańcza; typ genetyczny: jezioro polodowcowe rynnowe Najgłębsze jezioro na świecie - Bajkał; typ genetyczny: jezioro tektoniczne Pytanie 4: W granicach którego z polskich miast znajduje się Jezioro Morasko?10.. .Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior wybrane spośród podanych niżej oraz typy genetyczne tych jezior.. Ze względu na pochodzenie jeziora dzieli się na: polodowcowe- powstają w wyniku działalności lądolodów i lodowców górskich.Należą do nich jeziora: morenowe- tworzą je, wypełnione wodą, zagłębienia moreny dennej i moreny czołowej.określ typ genetyczny wymienionych jezior.Napisz w wyniku jakich procesów wewnętrznych powstały te jeziora oraz scharakteryzuj ich misy jeziorne.a)Bajkał b)Tana c) Aralskie d) Czarny Staw e) Miedwie .jezioro tektoniczne - jezioro utworzone w rynnach, szczelinach i zapadliskach potektonicznych, cecha charakterystyczna tych jezior to ich znaczna głębokość np. j. Bałcharz posiada aż 1620 m głębokości, j.Jakie typy jezior występują na Pojezierzu Mazurskim?.

jeziora przybrzeżne.

typy genetyczne jezior 0 63 fiszki shintakesuji.. Wymień 5 skutków (form i procesów), które powstają w strefie subdukcji.Jeziora morenowe Powstają wskutek zatarasowania odpływu wód przez materiał sfaudowany przed czołem lądolodu lub wytapiania się brył lodu pozostawionego przez cofający się lądolód w obrębie moreny dennej.. Typy jezior: cyrkowe, deltowe, krasowe, przybrzeżne, rynnowe.CHARAKTERYSTKA OGÓLNA JEZIOR Specyfika jezior, warunkowana już w samej ich definicji, nadaje tej grupie ekosystemów wodnych charakterystyczne cechy, pozwalające na odróżnienie ich od takich zbiorników jak na przykład stawy, a także na dokładne określenie morfologii misy jeziornej.. Takim jeziorem był Bałtyk w pierwszej fazie swojego rozwoju, około 8400 lat temu;Typy genetyczne jezior.. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści .Określ typy genetyczne podanych jezior:1.Morze Kaspijskie2.Jezioro Górne3.Jezioro Wiktorii4.Jezioro - Brainly.pl 1.. W klasyfikacji tej wyszczególniono następujące odmiany: Jezioro tektoniczne - powstałe w wyniku działalności tektonicznej, posiadające najczęściej wydłużony kształt, strome stoki, o dużej głębokości (np.:Jezioro jest to naturalne zagłębienie terenu wypełnione wodą, pozbawione połączenia z morzem lub z oceanem.. Najważniejsze z nich to:Określ typy mórz zamieszczonych w tabeli.. I do tego przebudował Morze Bałtyckie, które mogło być jeziorem, gdyby cieśniny duńskie zostały zamknięte.Geografowie stosują wiele podziałów jezior, biorąc pod uwagę m.in.: ich genezę (sposób powstania misy jeziornej), sposób zasilania w wodę, zawartość soli mineralnych, temperaturę wody, procesy biologiczne, etap rozwoju jeziora.. Wynika to z tego, że mamy głównie jeziora polodowcowe, a lodowiec opuścił nas dość niedawno.. Jezioro Górne - tektoniczno-lodowcowe3.Genetyczny podział jezior.. Główne typy jezior w Polsce.. jeziora cyrkowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt