Świat na drodze ku wojnie notatka

Pobierz

Pod koniec XIX wieku do grona mocarstw dołączyła Rzesza Niemiecka i Włochy.. Problemy Czechosłowacji 6.. Łamanie postanowień traktatu wersalskiego przez Niemcy: a. rozwój przemysłu zbrojeniowego, b. wprowadzenie powszechnej służby wojskowej, c. wprowadzenie wojsk do zdemilitaryzowanej Nadrenii.. Nowe mocarstwa drugiej połowie XIX wieku zmieniły układ sił.. 29 czerwca 1934 - eliminacja przez Hitlera przywódców SA, w tym Ernsta Röhma, podejrzewanych o planowanie zamachu .. I wojna światowa.pdf; 14.. Temat 6.. Cele: powstanie nowych mocarstw, przyczyny konfliktów między państwami, powstanie trójprzymierza i trójporozumienia I.Przeczytaj temat w podręczniku str. 156 - 160 II .. walka o dominację na morzach, rozbudowa floty J. rozpad sojuszu łączącego trzech zaborców Polski K. odmienne interesy na terenie Turcji L. odmienne ustroje polityczne (republika - monarchia) 1 Świat na drodze ku wojnie światowej imię i nazwisko klasa data Spór/różnice między.. Rozpad systemu kolonialnego.. Temat: Świat na drodze ku wojnie.. Głowne przyczyny ogólnoświatowego konfliktu to: konflikt o kolonie.. Skomplikowana sytuacja na Bałkanach - walka o wpływy pomiędzy Niemcami,Temat: Świat na drodze ku I wojnie światowej.. Świat na krawędzi wojny; I WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMIACH POLSKICHumieszczonych na stronie internetowej docwiczenia.pl ..

Świat na drodze ku wojnie.pdf; 13.

konflikt francusko-niemiecki o granicę.. Temat: Świat na drodze ku wojnie.. Temat 3.. Przepisz notatkę: 1.. Narodziny faszyzmu.pdf; 18.. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się na ich wykonanie, będą na "+".. Proszę o zapoznanie się z tematem, który znajduje się na stronach 210 - 213.. Państwo Stalina: ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym - notatka roz.. Temat: Świat na drodze ku wojnie.Temat: Świat na drodze ku wojnie.. 2.Świat na drodze ku wojnie - powtórka, streszczenie z Poznać przeszłość.. XX w.; zajęto m.in. Mandżurię, część Chin, wyspy na Pacyfiku.Temat: Temat 7.. Po lekcji uczeń: wymienia przejawy naruszenia przez Niemcy hitlerowskie traktatu wersalskiego.. - zajęcie Czech i Kłajpedy przez III Rzeszę 2.Analizując ten temat proszę zwrócić uwagę na:Świat na drodze ku wojnie 1.Militaryzacja III Rzeszy 2.Anschluss Austrii 3.. Sztuka, Kultura, Książki.Temat : Świat na drodze ku II wojnie światowej.. Wydarzenia 1968 r. w Polsce - notatka roz.. Rewolucje w Rosji.pdf; 15.. Przepiszcie do zeszytu daty: marzec 1936r.-remilitaryzacja Nadrenii marzec 1938- Anschluss Austrii ( czyli włączenie jej do Niemiec) 29-30 .09.. 1938r.- konferencja w Monachium marzec 1939r.. Wojna domowa w Hiszpanii 8.. Pod koniec XIX wieku między mocarstwami zaczęły narastać konflikty.Świat na drodze ku wojnie - notatka _____ 1.. "świat na drodze ku wojnie" Ponieważ w drugiej połowie XX w. nastąpiło zjednoczenie zarówno Włoch, jak i Niemiec, zachwianiu uległa równowaga sił w Europie oparta na zasadach Kongresu Wiedeńskiego..

Świat na drodze ku II wojnie światowej.

Sprawa polska podczas I wojny światowej.pdf; 16. wyścig zbrojeń.. Układ monachijski i kolejne zdobycze niemieckie.. Zawarł sojusz z Włochami i Japonią, skierowany przeciwko ZSRS.. Temat 4.. Skutek - przegrana bitwa pod Cuszimą 1905 r - klęska Rosji i upadek jej autorytetu.. Świat po Wielkiej Wojnie.pdf; 17.. Ustępstwa państw zachodnich wobec Hitlera.. Jako notatka pod tematem proszę wyjaśnić następujące pojęcia: remilitaryzacja, Anschluss,Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.. Świat na drodze ku II wojnie światowej.. Przyczyny wybuchu I wojny światowej: - kryzys światowy; - napięta sytuacja międzynarodowa; - dążenia mocarstwowe Niemiec; - dążenia niepodległościowe wielu państw europejskich; - konflikty między mocarstwami;Świat na drodze ku wojnie Militaryzacja Niemiec 30 stycznia 1933 - nadanie Hitlerowi stanowiska kanclerza rządu przez prezydenta Rzeszy, Paula von Hindenburga.. niemcy wtedu musieli znaleźć sprzymierzeńca i podpisali z Rosją sojusz że ci nie pomogą polaka jak Niemcy wypowiedzą nam wojne.Potrzebuję notatkę z tematu "Świat na drodze ku wojnie" - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Lewicowy front ludowy uzyskał poparcie ZSRS, a stojącego na czele zbuntowanych wojsk generała Francisca Franco wspierali Niemcy i Włosi.Oba te państwa zrezygnowały z wzajemnych roszczeńo straty wojenne.Niedługo nawiązano współpracę wojskową Rosja udostępniła Niemca poligony w zamian za pomoc w rozbudowie i dozbrojeniu jej armi.Potem Niemcy podpisału akt o nieagresji na Belgie i Francje.Polska czując się zagrożona podpisała układy z Francją i Wielka Brytanią..

Temat: Świat na drodze ku wojnie.

W czeskich Sudetach w pobliżu niemieckiej granicy mieszkało blisko 3mil niemców.. wie, że w Monachium zapadła decyzja o rozbiorze Czechosłowacji.. Klasa7.pdf (855.89 KB)Dzikuję za uwagę!. Blok wschodni w latach 60-ych i 70-ych.. Świat w okresie międzywojennym.. Ekspansja Japonii na Dalekim WschodzieNa podstawie tematu w podręczniku Świat na drodze ku wojnie ze s. 156- 160 oraz załączonej mapy i ilustracji proszę przygotować odpowiedzi na następująca pytania: 1. konflikt o flotę.Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.. W 1936 roku wybuchła wojna domowa w Hiszpanii.. Kolejnym celem Hitlera stała się Czechosłowacja.. ZSRR - imperium komunistyczne.pdf; 19.. A) Zapoznaj się z tematem- Świat na drodze ku II wojnie światowej- podręcznik str. 210-213.. Wczoraj i dziś, wyd.. B) Przeczytaj zamieszczoną notatkę, a następnie zapisz ją do zeszytu przedmiotowego/ jeżeli masz ochotę, możesz napisać własną wersję: 1.. Lekcja 16.03.2020r.. Przełom XIX/XX wieku -światowe mocarstwa: -Wielka Brytania ,Francja ,Rosja ,Austro-Węgry ,Niemcy ,Włochy ,Stany Zjednoczone, Japonia.. Przemiany społeczne i kulturowe lat 60-ych.. Wydarzenia na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. - notatka roz.Temat: Świat na drodze ku II wojnie światowej.. Były to: a) Niemcy i Włochy, które powstały dzięki zjednoczeniu, b) Stany Zjednoczone, które przystąpiły do walki o kolonie po zakończeniu wojny secesyjnej, c) Japonia, która po rewolucji Meiji dążyła do zdobycia nowych .ŚWIAT NA DRODZE KU WOJNIE - Historia - Notatki z lekcji..

notatka do zeszytu 1.

Temat: Europa przed wybuchem II wojny światowej.. Podczas odgadywania możesz użyć koła, ale pamiętaj, że pomniejszy to Twój wynik końcowy.. - Polecenia z * możecie pominąć.. Zjednoczenie Niemiec w 1871 roku naruszyło równowagę sił w Europie, pod rządami kanclerza Bismarcka cesarstwo niemieckie stało się najsilniejszym i najbardziej wpływowym mocarstwem w Europie.. Ważne pojęcia: Wielka Wschodnioazjatycka Sfera Wspólnego Dobrobytu - to nazwa imperium japońskiego w czasach ekspansji w latach 30.. Nowe państwa od razu zaczęły zapobiegać o wzmocnienie swojej pozycji na arenie międzynarodowej.. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym; 20. kocioł bałkański.. Przeczytaj informacje z podręcznika s. 210 - 213.. Konflikty na Bliskim Wschodzie.. Temat 5.. Afryka i Azja w okresie międzywojennym: Najważniejsze informacje w następnym temacie.. Wojna rosyjsko - japońska - r. Trójprzymierze - 1882 r. - Włochy, Niemcy, Austro-Węgry - PAŃSTWA CENTRALNE - utworzone przeciwko Rosji.. wie, w jakich okolicznościach Polska zajęła Zaolzie w 1938r.. Militaryzacja III Rzeszy a. w 1935 r.Notatka do zeszytu (przepiszcie ją proszę do swoich zeszytów) I. Hitler po przejęciu władzy rozpoczął przygotowania do wojny.. Temat 4.. Mała stabilizacja; 7.. Przyczyna sporu Sojusz Rywali­Rozdział VI.. Na drodze ku wojnie: Świat na drodze ku wojnie - notatka roz.. Temat 6.. 21 października 1933 - wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów.. Podboje Japonii 3.. Będę je sprawdzała po naszym powrocie do szkoły.. Przyczyny i skutki wojny domowej w Hiszpanii 2.. Mała stabilizacja - notatka ; 7a.. 3.Zrzut z ostatniego pytania proszę przesłać na grupę.. -rozbudzanie nastrojów nacjonalistycznych, piętnowanie pacyfistycznych .Lekcja 51 Swiat na drodze ku II wojnie swiatowej.. Kody do zadań znajdziecie w Waszym zeszycie ćwiczeń.. Kultura i nauka dwudziestolecia międzywojennego: Temat 8.Droga ku wspólnej Europie - notatka ; Temat 2.. Temat 7.. Wymień kraje, które zyskały w I połowie XIX wieku pozycję mocarstw.. Aby nie dopuścić do wybuchu wojny, inicjatywę rozwiązania konfliktu podjęły mocarstwa zachodnie.Świat na drodze ku II wojnie światowej.. Polityka ustępstw 7..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt