Charakterystyka osoby niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim

Pobierz

Uwaga jest głównie uwagą mimowolną.Osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim nie są w stanie zrozumieć skomplikowanych zjawisk społeczno-przyrodniczych i w związku z tym nie przejawiają inicjatywy, nie podejmują aktywności.. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS.Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, także w stopniu lekkim (orzeczenie wydane przez PZON) lub o częściowej niezdolności do pracy (ZUS), daje status osoby niepełnosprawnej.. Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego .. charakterystyka czytelnika.. Ten stopień upośledzenia jest trudny do scharakteryzowania, gdyż defekty intelektualne nie są tak widoczne jak u osób z .Uwaga w lekkim upośledzeniu umysłowym jest dowolna (10-15 minut) Występują trudności w jej kierowaniu.. Częstotliwość występowania - około 10% z wszystkich 4 typów upośledzenia.Niepełnosprawność intelektualna nie jest rzadkim zjawiskiem - prawdopodobnie każdy z nas ma w swoim otoczeniu człowieka, który zmaga się z takimi właśnie deficytami.. 54 - 35 IQ Wechslera - niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym: funkcjonowanie intelektualne na poziomie 6-9. roku życia.. Pamięć Trudności z zapamiętywaniem i odtwarzaniem.Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym mają trudności w osiąganiu przystosowania społecznego, rozumianego jako dostosowanie się do wymagań i oczekiwań środowiska oraz dojrzałości społecznej traktowanej jako umiejętność wchodzenia w określone role społeczne, zawodowe, rodzinne, przyjacielskie, partnerskie.Charakterystyka ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim s.3 Wstęp Zapoczątkowana z 1983 r. reforma oświatowa dała możliwośc realizowania obowiązku szkolnego dzieciom niepełnosprawnym, zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego, w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.CHARAKTERYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU LEKKIM Definicja i klasyfikacja upośledzenia umysłowego "W literaturze dla określenia upośledzenia umysłowego istnieje wiele terminów używanych zamiennie, takich jak: - niedorozwój umysłowy, - opóźnienie rozwoju umysłowego, - obniżenie sprawności umysłowej, - oligofrenia, - niepełnosprawność intelektualna.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak swojej niepełnosprawności..

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

Spis treści:a) Upośledzenie w stopniu lekkim (55-69 punktów w skali Wechslera)- debilitasmentalis.. Jest to poziom intelektualny charakterystyczny dla dzieci między 10. a 12. rokiem życia.. W zależności od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i znaczny.Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym: Spostrzeżenie jest mniej dokładne niż w niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.. Osoba upośledzona umysłowo w stopniu lekkim osiąga wynik między 55 a 69 jednostek w skali Wechslera.. IQ wynosi wtedy 55-69 w skali Wechslera.. d) Upośledzenie w stopniu głębokim (poniżej 24; wg Merill, Termana poniżej 20)- idiotniepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim spostrzegają siebie zazwyczaj pozytywnie pod każdym względem i bardzo wysoko oceniają swoje możliwości..

c) Upośledzenie w stopniu znacznym (25-39)- imbecilitas.

Charakteryzują się one najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego.. Odznaczają się niższym poziomem rozwoju fizycznego, ale do czasu dorastania.. Odpowiada funkcjonowaniu intelektualnemu dzieci w wieku 10-12 lat.. Słaba podzielność uwagi.. Wskazówki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: • postrzeganie konkretnego ucznia bez presji wymogów programowych, z założeniem, że Na jego podstawie dzieli się upośledzenie umysłowe na stopnie takie, jak: 1.. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie posiadają zaburzenia procesów pamięciowych i uwagi.Lekka niepełnosprawność intelektualna: Najliczniejszą grupę stanowią jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ok. 80%).. - upośledzenie znaczne IQ: 20-34, wiek umysłowy: 3 do poniżej 6 lat.. Nie są w stanie zrozumieć niektórych pojęć, zwłaszcza odnoszących się do skomplikowanych zjawisk i przedmiotów.. - upośledzenie głębokie IQ: poniżej 20, wiek umysłowy: mniej niż 3 lata.Pierwszy stopień to upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.. Proces spostrzegania przebiega woniej.. Pozycja dziecka niepełnosprawnego fizycznie w klasie szkolnej.. Ta forma deficytu intelektualnego stanowi najwięcej rozpoznań.Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej - analiza indywidualnego przypadku..

b) Upośledzenie w stopniu umiarkowanym (40-54)- imbecilitas.

Wyjątek stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 .Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (69-55 IQ Wechslera) Jest najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego.. Justyna Czerwińska.. Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wysławiania się w takim stopniu, że w powierzchownych kontaktach trudno zauważyć ich deficyty rozwojowych.Światowa Organizacja Zdrowia: - upośledzenie lekkie IQ: 50-69, wiek umysłowy: 9 do poniżej 12 lat.. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS.. Gołańcz.Osoby z upośledzeniem lekkim mają problemy z myśleniem abstrakcyjnym, są mniej spostrzegawcze, mają słabszą pamięć, a ich wyobrażenia są mniej dokładne.. Osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim są jak najbardziej zdolne do samodzielnego życia, mogą podjąć pracę zawodową.Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (upośledzenie umysłowe lekkie, dawniej debilizm - niestosowana z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym) - poziom intelektualny osób dorosłych charakterystyczny dla 12 roku życia.. Dominuje u nich myślenie konkretno-obrazowe.Niemniej faktem jest, że pojawiają się charakterystyczne trudności, które dziecku trudno przezwyciężyć..

Na szczęście w większości przypadków (bo w 75 do nawet 90%) występuje niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

- upośledzenie umiarkowane IQ: 35-49, wiek umysłowy: 6 do poniżej 9 lat.. Ulgi w komunikacji Komunikacja międzymiastowa.. Osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym: mają problem z myśleniem abstrakcyjnym, czyli operowaniem pojęciami, które odnoszą się do bardziej skomplikowanych zjawisk i przedmiotów,Za niepełnosprawną uznawana jest osoba, której sprawność fizyczna lub umysłowa jest trwale bądź okresowo ograniczona i uniemożliwia normalne funkcjonowanie zawodowe i społeczne.. Charakterystyka: to najłagodniejsza .Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim: Osoby nie mają fizycznych objawów niepełnosprawności.. Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym: - można obserwować ograniczenia w przystosowaniu społecznym i samodzielności, maksymalny poziom dojrzałości społecznej 10 lat.Stopnie niepełnosprawności intelektualnej.. Niepełnosprawność w stopniu lekkim: - czasami utrudnione przystosowanie społeczne, maksymalny poziom dojrzałości społecznej 17-18 lat.. Stanowi aż 85% wszystkich rozpoznawanych upośledzeń umysłowych.Dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim charakterystyka, zasady pracy Definicja Cechą upośledzenia umysłowego jest istotnie niższy ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, który następuje w przynajmniej dwóch następujących obszarach zdolności: Porozumiewanie się Troska o siebie Tryb życia domowego Sprawności społeczno-interpersonalne Korzystanie ze środków .Nie przekraczają wieku umysłowego osoby w normie intelektualnej dwunastoletniej.. Potem następuje jego przyspieszenie, co oznacza wzrost ciężaru i wysokości ciała.. Osoba z lekką niepełnosprawnością może wykazywać poniższe cechy:Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt