Przeczytaj opis ilustracji. uzupełnij każdą lukę (1-5) jednym wyrazem

Pobierz

Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. (8).1 Opis ilustracji Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2./ 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst, który będzie pasował do ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność graficzna i ortograficzna wpisanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekstzgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. 2011-11-13 17:36:48; Język angielski /Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis..

Przeczytaj opis ilustracji.

Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał logiczny i spójny tekst, zgodny z ilustracją.. The first gig I went to was by Korn.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. The boy on the left isPrzeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.4 Przeczytaj opis ilustracji.. Pamiętaj o poprawności ortograficznej i gramatycznej wpisywanych wyrazów.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podaneJęzyk angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. In the 1.1.Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.ZADANIE W ZAŁĄCZNIKUPROSZĘ NA TERAZ DAJE NAJ .. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. 2011-07-06 21:28:20; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz..

5 Przeczytaj opis ilustracji.

Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Str 40Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. 2011-10-08 17:38:02 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.Z… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis zdjęcia.. Uzupełnij luki 1.1.-1.6. jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.)

Uwaga!. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Pytanie brzmi: Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-3) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodnie z ilustracjom.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. The boy on the left is my cousin,Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1 10 jednym wyrazem 18 sierpnia 2021 20:42 Zweryfikowane 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij każdą lukę(1-4) jednym wyrazem , aby powstał spójny i logiczny tekst.. Jeden wyraz… Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj pary zdań 1-5.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Za każdą poprawnie uzupełnioną lukę możesz otrzymać 1 punkt.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.5.)

Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Zakreśl literę A, B lub C.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustr…Przeczytaj tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Many professionalPrzeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. There is a white 4. by the window.1 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (2.1. jednym wyrazem, aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt