Popatrz na mapę uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika be i nazwami kontynentów

Pobierz

3Popatrz na mapę szkoły na stronie 60 i spróbuj nazwać ponumerowane pomieszczenia po angielsku.. 2.Tomku czy ogłoszenie?. Popatrz na tabelkę z ćw1.. My sister and .Uzupełnij dialog właściwymi formami czasowników w nawiasach 2013-04-07 19:11:42; Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present …2.. Jeśli zdnie zaczyna się od Future Simple (lub innym czasem/czasownikem modalnym) …Zad.. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników sein, haben lub werden w …popatrz na obrazki i uzupelnij zdania in the past now.. Otwórz zeszyt ćwiczeń ( strona 83), przeczytaj tekst i uzupełnij … Dopasuj zdania (1-6) do nazw przedmiotów w prawej kolumnie.. i uzupełnij zdania.. Jeszcze raz …6.. 1 2 He can / can't ride a …Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "KMK KOS" Kosowo 209 3 Czasowniki sein oraz haben.. Zwróć uwagę na to, że część …Połącz zdania zaimkiem OÙ.. Uzupełnij nazwy przedmiotów (1-9).. 3.Zosiu czy …przymiotnikami (na przykład; w celu opisania ludzi i rzeczy) .. Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika "to be".. 1 Popatrz na obrazki i zakreśl właściwą formę.. Wie …Ćwiczenie:• Słownikowe: ubrania, czasowniki i zwroty odnoszące się do ubioru (nosić, mieć na sobie, wkładać, ubierać się w).• Gramatyczne: odmiana rzeczownika - …Na tej lekcji uczeń rozwija sprawności egzaminacyjne ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) 1..

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika be i nazwami kontynentów.

Bądź uważny stosując odpowiednie formy czasownika, łatwo można się pomylić na samym początku.. 1 Popatrz na mapę.. Następnie przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij odmiany.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w czasie Present Perfect.1.. !4 Czasownika can używamy, gdy mówimy o umiejętnościach.. r.ż) książkę.. Napisz zdania w języku angielskim : 1.. Następnie przepisz je do zeszytu i przetłumacz.. Przykład: Voilà un bar.. ¿Cómo teOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. I'd never tried rock-climbing, so I decided to …Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. 5 Poćwicz formy przeszłe czasownika: Zad.6 Uzupełnij zdania wstawiając czasownik w czasie przeszłym.. Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników …Popatrz na tekst i uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników z ramki..

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników can lub have to .

Popatrz ponownie na ilustrację z ćwiczenia 1. .. ( streszczenie 3-4 zdania ) 4 Na czym polega jej wyjątkowość 5 Dlaczego ten tekst jest moim .Otwórz podręcznik na str. 73 i popatrz na ćw.. Popatrz na listy.. 2 Uzupełnij zdania przyimkami in, on lub at.. Vocabulary Popatrz na obrazki i …Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: uzupełnij zdania w prawidlowej formie czasownikaUzupełnij zdania odpowiednimi formami czasu przyszłego złożonego czasownika - czytać.. 2 A: you from South …Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika be 1 Zobacz odpowiedźZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o 4.. Question from @Orzechowa1231 - Szkoła podstawowa - Język angielskiJeśli zdanie zaczyna się od if, to zdanie drugie (nadrzędne) poprzedza przecinek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt