Treść i zakres znaczeniowy wyrazu karta pracy

Pobierz

4 • Wyjaśnij pojęcie: zakres wyrazu.. Słownik wyrazów bliskoznacznych do słowa treść.. - TREŚĆ I ZAKR.Zakres wyrazu to zbiór wszystkich przedmiotów, osób lub zjawisk nazywanych tym wyrazem.. Praca z materiałami własnymi nauczyciela.. 3, 4, 6 i 9 s. 293Sposób pracy Zasady oceniania J. polski Temat: Różnica między zaproszeniem, a ogłoszeniem.. początek i koniec wyrazu Podziel na kategorie.. Zapisanie na tablicy informacji, że wyrazy mogą mieć różny zakres i jest on związany z treścią wyrazu (Im ogólniejsza treść, tym szerszy zakres).. Synonimy te zostały podzielone na .Start studying KARTKÓWKA(styl wypowiedzi,treść i zakres wyrazu,rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie,neologizmy i archaizmy).. Między listem oficjalnym, a nie oficjalnym.. Wszystko bez zbędnej teorii!Odcinek 2.. Przykładowo zakres wyrazu pies obejmuje wiele ras, m. : pudle, owczarki, natomiast zakres wyrazu labrador - tylko jedną rasę.. pieszczotliwe (+) aprobata, sympatia.. Przykładowo zakres wyrazu pies obejmuje wiele ras, m. : pudle, owczarki, natomiast zakres wyrazu labrador - tylko jedną rasę.. poczucie humoru.. Podanie przykładów trzech wyrazów o coraz szerszym zakresie (róża, kwiat, roślina) 10. to cechy, na podstawie których nie możemy określić, co ten wyraz znaczy.. Klasa 8. głoska f i w nagłos wyrazu Koło fortuny.. Treść wyrazu to zespół cech przedmiotów, zwierząt, ludzi itp. nazywanych przez ten wyraz, które pozwalają odróżnić je od innych przedmiotów, zwierząt, ludzi itp.Treść i zakres znaczeniowy wyrazu Im zakres słowa jest szerszy, tym mniej dokładna jest jego treść..

Temat: Treść i zakres znaczeniowy wyrazu.

- Treści - s. 292 - W zeszycie: Zad.. ogół cech, na podstawie których możemy określić, co ten wyraz znaczy.. wiadomości PRZYKŁAD zwierzę ssak pies " organizm mający .treŚĆ, znaczenie i zakres znaczeniowy wyrazu Jego treść znaczeniową wyznacza zespół cech stanowiących stałe elementy znaczenia, natomiast zakres znaczeniowy - ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, np. wyraz "kwiat" ma uboższą treść znaczeniową niż "róża", lecz szerszy zakres znaczeniowy.Który wyraz ma bogatszą treść znaczeniową od wyrazu "Polska" Treść i zakres wyrazu - wersja 2.0. szczepanskimn_81214.. Każdy bocian jest ptakiem, nie każdy ptak jest bocianem - treść i zakres znaczeniowy wyrazu.. Lista słów i wyrażeń podobna do słowa treść: treść nazwy, treść poznawcza, treść sprawy.. Uczniowie porządkują swoje wiadomości dotyczące tego tematu.. wg Jaolaola.Tresc I Zakres Wyrazu.. by szczepanskimn_81214.Określam zabarwienie uczuciowe wyrazów.. Im szerszy zakres znaczeniowy wyrazu, tym jego treść jest uboższa, natomiast im węższy zakres - tym uboższa .Zakres znaczeniowy wyrazu.. Rozdanie kart pracy z ćwiczeniem dotyczącym różnego zakresu znaczeniowego wyrazów.Treść i zakres wyrazu prezentacja.. Wyraz zastępuje jakiś obiekt, jakąś rzecz ze świata rzeczywistego, na tym polega jego funkcja znaczeniowa..

Treść i zakres wyrazu.

• Podane wyrazy zastąp jednym o znaczeniu ogólnym: a) tango, walc, polonez- .. b) cukierek, pączek, lizak- .Zakres wyrazu to zbiór wszystkich przedmiotów, osób lub zjawisk nazywanych tym wyrazem.. Temat: Składniki znaczenia wyrazu - treść i zakres wyrazu.. Im szerszy zakres znaczeniowy wyrazu, tym jego treść jest uboższa, natomiast im węższy zakres - tym uboższa treść.karty pracy z j. polskiego - str. 19 - 27, i str. 38 - 53, str 100 ćw 3, ( nie na czas .. żartobliwe (+) drwina, szyderstwo.. ogół przedmiotów, które można nazwać tym wyrazem.Temat /zadanie/zakres pracy Uwagi Poniedziałek 26.04. czyściszek.Plik zawiera scenariusz lekcji 53.. Dla dwu wyrazów ich zbiory zdań mogą być tym samym zbiorem (wyrazy o tym samym znaczeniu, synonimy), wzajemnie się dopełniać, być sobietreść i zakres - pozwalają nam one ocenić, jaki jest dany element i czym różni się od innych, a także ile elementów znajduje się pod tą nazwą.. Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy.Zakres znaczeniowy - ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, np. wyraz drzewo ma uboższą treść znaczeniową niż dąb, lecz szerszy zakres znaczeniowy (obejmuje swoim znaczeniem inne drzewa (brzoza, klon).. Uwaga!. Środki manipulacji Środki perswazji Środki retoryczne temat i koŃcÓwka rzeczownika teza i hipoteza tragedia tren treŚĆ i zakres znaczeniowy wyrazu tryby czasownika tytuŁ typy wypowiedzeŃ (oznajmujĄce, rozkazujĄce, pytajĄce) typy .Temat lekcji: Treść i zakres znaczeniowy wyrazów Szczegółowe treści kształcenia z podstawy programowej: Rozróżnia treść i zakres znaczeniowy wyrazu (VII i VIII, II.2.6); Wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje (VII i VIII, III.2.2)..

Treść i zakres wyrazu - wersja 2.0 DRAFT.

- wymienia tematy omówione na lekcjach: • treść i zakres znaczeniowy wyrazu, • nazwy osobowe i ich odmiana, • nazwy miejscowe i ich odmiana, • nazwy mieszkańców, • kolokwializmy, • wyrazy rodzime i zapożyczone,Zad.. Potrafię skorzystać ze słowników: języka polskiego, poprawnej polszczyzny, wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych.Zakres znaczeniowy wyrazu to przestrzeń, zbiór możliwych jego znaczeń.. Im szersza jest treść znaczeniowa wyrazu (dokładniejsze sprecyzowanie co mamy na myśli), tym mniej jest egzemplarzy przedmiotów tą nazwą objętych, czyli zakres .1) Wskaż słowo o szerszym zakresie : IMPREZA a) URODZINY b) WYDARZENIE 2) Wskaż słowo o bogatszej treści niż : PIES a) JAMNIK b) ZWIERZĘ 3) Wskaż słowo o węższym zakresie niż: SŁODYCZ a) Czekolada b) Jedzenie 4) Wskaż słowo o uboższej treści niż: RYBA a) Pstrąg b) Zwierze 5) Wskaż słowo o bogatszej treści niż: BIOLOGIA a) BOTANIKA b) NAUKA 6) Wskaż słowo o szerszym .Q.. Zapisanie na tablicy informacji, że wyrazy mogą mieć różny zakres i jest on związany z treścią wyrazu (Im ogólniejsza treść, tym szerszy zakres).. Rozdanie kart pracy z ćwiczeniem dotyczącym różnego zakresu znaczeniowego wyrazów.Między treścią i zakresem wyrazu zachodzi ścisły związek: im treść jest bogatsza, tym zakres jest węższy; im treść jest uboższa, tym zakres wyrazu jest szerszy..

Treść i zakres wyrazu Preferowana kolejność.

Treść znaczeniowa wyrazu to stałe elementy znaczenia wyrazu i jego możliwe zastosowania.. Na początku zajęć rozdaje uczniom karty pracy, w których wypełniają oni zad.. Prezentacja i karta pracy zapoznają ucznia z zagadnieniem zakresu i treści wyrazu i relacji między tymi pojęciami.. - Treści - s. 292 - W zeszycie: Notatka Zad.. Zapoznaj się z informacjami na str. 189 (podręcznik) i wykonaj zadania 1-4 str. 189-190,Zróżnicowanie języka.. jego napisane obok znaczenie.. W momencie gdy zwężamy zakres wyrazu, jego treść jest coraz bogatsza, konkretniejsza co jest równoznaczne z tym, że coraz mniej przedmiotów może się do niego zakwalifikować.ZADANIA, ĆWICZENIA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO DO PRACY W DOMU DLA UCZNIÓW KLAS VII - VIII SP SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. Każdy bocian jest ptakiem, nie każdy ptak jest bocianem - treść i zakres znaczeniowy wyrazu.. W niniejszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa treść znajdują się łącznie 182 synonimy.. 2. wiadomości Zakres wyrazu to ogół przedmiotów nazwanych danym wyrazem, daną nazwą.. Temat: Treść i zakres znaczeniowy wyrazu.. Podanie przykładów trzech wyrazów o coraz szerszym zakresie (róża, kwiat, roślina) 10.. Wyjaśniam, co to jest treść i zakres znaczeniowy wyrazu.. Przeczytaj tekst "Lekcja na dziedzińcu" ("Stowarzyszenie umarłych poetów" - fragment ) (podręcznik s.239).Filmik krótko wyjaśnia pojęcie treści i zakresu wyrazu.Słowa i wyrażenia podobne do słowa treść.. Podczas lekcji powinien być wykorzystany.8.. Rysuję schematy obrazujące treść i zakres znaczeniowy wyrazów.. Cel lekcji w języku ucznia:Klasa 8 Polski.. 1 i 2 s. 292 Lekcja on-line godz. 12.45 - 13.30 Wtorek 27.04.. Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracyPlik zawiera scenariusz lekcji 53.. Treść wyrazu - wszystkie istotne cechy tego, co wyraz nazywa.. Zakres znaczeniowy wyrazu - ogół .Krótkie filmy, w których wyjaśniane są zagadnienia z zakresu języka polskiego (gramatyka i literatura)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt