Moje mocne i słabe strony scenariusz lekcji wychowawczej

Pobierz

Słabe strony: dziewczynka ma upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym w związku z tym w planie wynikowym ujęto ją indywidualnie i zaplanowano dla niej odrębne .W każdej sali zajęć znajdują się meble, wydzielone kąciki do zabaw, jak też pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne ( magnetofony).. Scenariusz zajęć wychowawczych Temat: Moje mocne strony.. Czas trwania: 45 min.- zna swoje słabe i mocne strony charakteru, - próbuje zmienić swoje zachowanie, - dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.. MATERIAŁY: - materiał pomocniczy nr l - "Zadania do wykonania .Godzina wychowawcza.. Wprowadzenie do tematu " Poznaję siebie, moje mocne i słabe stron".. Elżbieta Mierzwińska - Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych.. 3.Scenariusz zajęć z doradztwa zawodowego I.. Jak wzmocni ć poczucie własnej warto ści?. Opis.. Cele szczegółowe: 1.. Podczas zajęć uczniowie będą pracować przede wszystkim samodzielnie i dla samych siebie.Scenariusz: Beata MasterRealizacja: Przedmarańcza/FUTUROWOSCENARIUSZ ZAJĘĆ III.. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Cel ogólny: Wzmocnienie poczucia własnej wartości.. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Marta Stachura II.. CELE: - nazywanie przez uczniów posiadanych przez nich umiejętności, - odkrywanie swoich mocnych stron, zainteresowań, predyspozycji oraz możliwości ich wykorzystania, - uświadomienie sobie swoich ograniczeń..

Łatwo jest ...Scenariusz zajęć godziny wychowawczej.

Metody pracy: słowna, w tym rozmowa kierowana, ćwiczenia .Moje mocne i słabe strony - znaczenie poczucia własnej wartości.. Materiały: TEST "MOJE MOCNE STRONY" dla każdego ucznia.. Temat: Moje mocne i słabe strony - wykorzystanie wiedzy o sobie w procesie planowania kariery zawodowej.. 1.ĆWICZENIE 7 "MOJE MOCNE STRONY " Czas: 15 - 25 min .. Cele operacyjne - uczeń: - jest świadomy swoich mocnych stron, - potrafi mówić o swoich zaletach, - zna mocne strony swoich kolegów.. Prowadzący prosi by wszyscy zajęli wybrane przez siebie miejsca.Plik moje mocne i słabe strony.doc na koncie użytkownika motylek84 • folder Godzina wychowawcza • Data dodania: 28 lis 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb..

Temat lekcji: Moje mocne i słabe strony.

Metody pracy: - zabawy integracyjne, - rozmowy w kręgu, - metoda słowna, praca z tekstem, - metoda działań praktycznych.Temat MOCNE i SŁABE STRONY Scenariusz przygotowany został w oparciu o doświadczenia Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.. Mocne strony, nasze zalety i umiej ętno ści s ą niezwykle wa żne, poniewa ż to one przede wszystkimMasz przed sobą scenariusz lekcji wychowawczej, realizujący program Wychowania do Osobistego Rozwoju.. Na wykonanie wszystkich zadań potrzebujesz 90 minut.. Kształtowanie umiejętności mówienia o sobie-autoprezentacja.. Uczniowie siedz ą na krzesłach w kr ęgu.. Szczegółowe: Uczeń: tłumaczy, że swoje mocne strony można trenować, potrafi nazywać swoje mocne strony, potrafi wskazywać swoje zainteresowania, wyjaśnia, że świadomość swoich mocnych stron, poszukiwanie ich i łączenie ze swoimi zainteresowaniami może być przepisem na sukces w życiu.W czasie zajęć uczniowie stworzą pracę plastyczną - collage, która będzie podsumowaniem wiedzy o nich samych.. Nauczyciel: - wprowadza do zajęć, mówi, czym są mocne i słabe strony, podaje przykłady.. Cel: Dostrzeganie swoich mocnych stron i prezentowanie ich, pozytywne myślenie o własnej osobie.. Czas trwania: 2 x 45 minut.. Przebieg zajęć Czynności nauczyciela Aktywność ucznia 1..

Temat zajęć: Nasze mocne strony i zalety.

Grupa wiekowa: 14-18 lat Czas: 90 minut WPROWADZENIE Scenariusz ten służy realizacji zajęć dotyczących samopoznania, a dokładnie aspektu mocnych i słabych stron człowieka.Nasze mocne strony - scenariusz lekcji wychowawczej Cele: - wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczniów, - odszukanie pozytywnych, mocnych stron u wszystkich (!). Cel: uczniowie poznają, uświadamiają sobie swoje mocne strony.. Zgłoszone przez.. Cele ogólne: - zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie, - wzmacnianie poczucia własnej wartości.. Efekt: uzupełniony test, samoocena, refleksja nad sobą.. e) Ćwiczenie 5.. Cele: uświadomienie znaczenia wiedzy o samym sobie, określenie swoich mocnych i słabych stron, uwzględnianie wiedzy o sobie w procesie planowania kariery zawodowej.. W ćwiczeniu tym kładę nacisk na rubrykę "dobre strony", po to by wzmocnić poczucie wartości uczestników.. Jeżeli stwierdzicie różnice, zastanówcie się, z czego one mogą wynikać.DZIECKO- Mocne strony: dziewczynka bardzo chętna do współpracy i nabywania nowych umiejętności, mimo dużej różnicy wieku dobrze odnajduje się w grupie wychowawczej.. Cele szczegółowe:Sabina Bartczak-Gackowska.. Po stronie gr.. Nowa Era.. Cele zajęć: 1.SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ W KLASACH III Z PREORIENTACJI ZAWODOWEJ TEMAT: Moje mocne strony..

Opis ćwiczenia:Uczeń poznaje siebie i swoje mocne strony.

Metody pracy: praca samodzielna, plenum.. Przedmiot / Klasa: doradztwo zawodowe, klasa 7 SP III.. 3-4 l. znajduje się telewizor służący do oglądania filmów edukacyjnych, albo bajek o treści terapeutyczno-wychowawczej.Moje mocne i słabe strony.. SCENARIUSZ ZAJĘĆ NA GODZINĘ WYCHOWAWCZĄ.. Etap edukacyjny.. Jeśli nie dysponujesz taką ilością czasu, możesz wybrać najbardziej interesujące ćwiczenia i przeprowadzić tylko część.Scenariusz lekcji wychowawczej Mam talent!. Cele: - rozwijanie świadomości własnych zalet i wad; - ćwiczenie mówienia dobrze o innych; - podnoszenia samopoczucia na skutek dobrej oceny własnej osoby; - promowanie wartości humanistycznych.. TEMAT: MOJE MOCNE STRONY.. Integracja klasy.. "Moje zalety i wady .. Ochotnicy przedstawiają swoje wady i zalety.. Materiał opracowany w ramach projektu "Szkoła dla każdego" współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.. - potrafi stworzy ć sytuacj ę problemow ą, która uka że mu słabe i mocne strony własnej postawy.. na podstawie szkolenia online (webinarium) w ramach programu edukacyjnego poświęconego filmowi "Cudowny chłopak", wyd.. Konspekt zajęć dla uczniów w wieku 10 - 12 lat.. Ocena stopnia akceptacji siebie.Scenariusz zajęć do szkoły ponadgimnazjalnej.. uczniów - kształtowanie umiejętności pracy w grupie, - uwrażliwienie na drugiego człowieka.1 Scenariusz lekcji wychowawczej Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna Czas trwania zajęć: 45 minut TEMAT: TWORZYMY TABLICĘ MARZEŃ I PRZEKUWAMY MARZENIA W CELE CELE: uświadomienie uczniom faktu, że marzenia czynią nas wielkimi, że w dużej mierze od umiejętnego snucia marzeń zależy jakość naszego życia, przekonanie ich jak ważne jest, aby swoje .Moje mocne i słabe strony - znaczenie poczucia własnej wartości.. Zapowiedz, że na tej lekcji uczniowie zapoznaj ą si ę ze sposobami znalezienia swoich talentów, mocnych i dobrych stron.. Uczniowie: - podają, jakie mogą być mocne i słabe strony ludzi.. wyjaśnia, że połączenie zainteresowań, talentu i umiejętności może być przepisem na sukces w życiu.lekcja wychowawcza Temat: Moje mocne strony Dzień dobry moje słoneczka: ) Dziś w ramach lekcji wychowawczej spróbujcie sobie przypomnieć, czy wszyscy koledzy i koleżanki w klasie tak samo lubią rysować, czytać na głos, biegać.. 2.Przebieg lekcji Wprowadzenie do tematu lekcji Czas trwania: 6 min 1.. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa .. Na dzisiejszej lekcji zastanowimy si ę nad tym, czy znamy siebie.. Czas trwania: 60 minut.. Wykonają trzy zadania, które pozwolą im wyłonić swoje pozytywne cechy charakteru oraz mocne strony.. Wzmocnienie poczucia własnej wartości.. Czas trwania: 45 min.. III etap edukacji.. Cel: Wywołanie zaciekawienia.. Scenariusz lekcji wychowawczej Dorota Spałek MOJE POTRZEBY (CZ.1) - zajęcia wychowawcze z elementami socjoterapii.SCENARIUSZ GODZINY WYCHOWAWCZEJ W GIMNAZJUM Temat: Poznaj samego siebie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt