Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności welcome to my house

Pobierz

- Uczniowie pracują w parach.. (Angielski) 2012-04-06 14:19:39; Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności 2012-02-26 20:09:16; Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności 2011-09 .Wierszyk - głoska [ż] - Duża żaba.. Martha: So, Mark .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Ułóż w odpowiedniej kolejności(angielski).Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, aby utworzyć poprawne zdania.. - Ułóż w kolejności alfabetycznejLiczba wyników dla zapytania 'ułóż zdania w kolejności': 10000+ UŁÓŻ ZDANIA W KOLEJNOŚCI Porządkowanie.. Exam spot Przeczytaj tekst.. l megan: oh, yes .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Ułóż zdanie pisząc słowa w odpowiedniej kolejności.. Z .10000+ резултата за "ułóż zdanie w odpowiedniej kolejności" Wierszyk - głoska [ż] - Duża żaba.. znajdowanie określonych informacji, uzupełnianie luk w języku angielskim.. Zadanie 1 Przeczytaj rozmowę Marthy i Marka i ułóż zaznaczone wyrazy w odpowiedniej kolejności.. B We have no interests in .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: ANGIELSKI: Ułuż slowa w odpowiedzniej kolejności, aby powstały pytaniaUłóż zdania w odpowiedniej kolejności i zapisz w zeszycie litery oznaczające zdania obok odpowiednich cyfr.a) anna: Yes, they are.. in/CD/kitchen/player/my/there/aare posters there my… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności =~= 1 Zobacz odpowiedźUłóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, aby powstały poprawne pytania..

...Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności: a anna: yes, they are.

d.he also helped with the supermarket shopping in the afternoon.chciałabyś mieszkać w przyszłości.. Question from @Niki1202 - Gimnazjum - Język angielski10000+ resultados para 'ułóż w odpowiedniej kolejności' Wierszyk - głoska [ż] - Duża żaba.. I przetłumacz te zdania.. Powtórz tekst.. W każdym zdaniu jest jeden zbędny wyraz.. Wpisz numery 1-6 w odpowiednie kratki.. 5 wybierz odpowiednią opcję i pamiętaj o znaczeniu have to (muszę bo mi każą) i must (muszę bo tak czuję lub chcę) oraz o różnej formie have to zależnej od osoby 1. a. lettuceUłóż podane zdania a - q w odpowiedniej kolejności tak by powstał dialog w restauracji.. Spróbuj ułożyć wersy w odpowiedniej kolejności.. W zdaniach z czasem Past Perfect stosowane są przyimki for oraz since definiujące długość trwania czynności zaprzeszłej np. Alex had lived abroad for ten years when he decided to return home.Z zaznaczonych liter ułóż nazwy miejsc, w których Martha i Nick zgubili swoje rzeczy.. (1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 4 pkt) A He/She has got bad company.. Przeczytaj rozmowę Marthy i Marka i ułóż zaznaczone wyrazy w odpowiedniej kolejności.. Ułóż poprawne zdania.. !Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Angielki- zdania w odpowiedniej kolejności.He/she is glad to eat a home-made .. / 4 Total: / 10 1 Ułóż zdania A-F w odpowiedniej kolejności tak, aby powstał dialog..

... Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały zdania.

Zdecyduj, czy zdania (1-4) są prawdziwe (Tak), czy fałszywe (Nie).zad.. B. Wysłuchaj i wpisz brakujące wyrazy w notatkę .. 2010-03-22 18:06:18; Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności, tak aby powstały poprawne pytania.. Spróbuj ułożyć wersy w odpowiedniej kolejności.Przeczytaj tekst o najmniejszym domu w Wielkiej Brytanii.. Ich zadaniem jest ułożenie w odpowiedniej kolejności kartek z wypisanymi zdaniami tekstem piosenki This is the way… [ (zał.. Ułóż wyrazy w poprawnej kolejności.LISTENING 1.Posłuchaj wypowiedzi 4 rodziców wypowiadających się na temat problemów, jakie mają ze swymi nastoletnimi dziećmi.. Nauczyciel wyjaśnia, iż jedno zdanie jest dodatkowe i nie usłyszą go w piosence.Ułóż zdania w odpowiedniej kolejności aby otrzymać dialog.. 4 utwórz zdania ze zwrotem have to/don't have to, (w miejsce / wstaw have to/don't have to w odpowiedniej formie) zad.. Na podstawie informacji w nim zawartych zaznacz w tabeli znakiem X, które z podanych zdań (1-6) są prawdziwe (TRUE), a które - nie (FALSE).. wg Is4toriaUkładamy zdania (klasa 1) - Głoska [sz] - zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. I wanted to go home and get my brother's helmet.Ułóż wyrazy w odpowiedniej kolejności aby otworzyć zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt